Aktuellt i Uppsala län

25 april 2024: Information om Vårdförbundets blockad

Innehållet gäller Uppsala län

Det pågår en facklig blockad som innebär att Vårdförbundets medlemmar inte nyanställs eller jobbar mertid och övertid. Det kommer att få en omfattande påverkan på vården i länet. Samtidigt arbetar Region Uppsala för att påverkan ska bli så liten som möjligt för dig som är invånare och patient.

Om blockaden blir långvarig, kan sjukvårdens resurser behöva koncentreras till akuta operationer och behandlingar för att undvika fara för liv och hälsa. Det kan innebära att planerade besök och icke akuta operationer ställs in med kort framförhållning.

Fortsätt sök vård och kom på dina planerade besök

  • Om du har behov av vård ska du fortsätta kontakta vården som vanligt. Du kan alltid ringa 1177 för att få råd och sjuksköterskan hänvisar dig till rätt mottagning.
  • Gå på ditt planerade besök eller operation om du inte får annan information. Du blir kontaktad om ditt besök påverkas.
  • Vid akuta situationer ska du ringa nödnumret 112.

Läs mer på Region Uppsalas webbplats.

Till toppen av sidan