Aktuellt i Uppsala län

27 april 2021: Nu kallas du som tillhör en riskgrupp till vaccination mot covid-19

Innehållet gäller Uppsala län

Personer med vissa sjukdomar eller tillstånd har en ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Därför har Folkhälsomyndigheten bestämt att de ska prioriteras de i ordningen för att få vaccin. I Uppsala län får alla som tillhör en sådan grupp ett brev hem med förbokade tider för vaccination.

Har man någon av sjukdomarna eller tillstånden kallas det att man är i riskgrupp. Det gäller dig med följande sjukdomar eller tillstånd:

  • Du har en kronisk hjärt- eller kärlsjukdom till exempel högt blodtryck.
  • Du har en kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
  • Du har en mycket kraftig övervikt, BMI 40 eller högre. Läs mer och räkna ut ditt BMI här.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flera funktionsnedsättningar.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • Du har Downs syndrom.

Region Uppsala hittar dig som tillhör en riskgrupp genom de kontakter du haft med vården tidigare.

Vänta på ditt brev

Just nu skickas brev ut till dig som tillhör en riskgrupp. Det är många som tillhör en riskgrupp och det kan därför dröja till slutet av maj innan ditt brev kommer fram. Invänta slutet av maj för att veta om du räknas som riskgrupp eller inte.

Alla som är 18–59 år och är i riskgrupp får ett brev med bokade tider för vaccination. Det betyder att yngre personer ibland kallas före till exempel äldre släktningar.

Läs mer om vaccinationen mot covid-19 här.

Till toppen av sidan