Vaccination mot covid-19 - Uppsala län

Du får ett brev med en bokad tid, när det är din tur att vaccineras. 1177 Vårdguiden på telefon eller din vårdcentral kan inte hjälpa till att boka eller omboka tider för vaccination mot covid-19.
När och hur kan jag vaccinera mig

AKTUELLT I UPPSALA LÄN

22 mars: Antikroppstest för covid-19 upphör

Innehållet gäller Uppsala län

Från den 31 mars slutar Region Uppsala att erbjuda antikroppstestning för genomgången covid-19-infektion via 1177.se. Detta utifrån att Folkhälsomyndigheten inte längre anser att det är motiverat med storskalig antikroppstestning.

Numera finns en god kapacitet för PCR-provtagning under pågående infektion. Du som har symtom för covid-19 kan ta ett prov som visar om det är covid-19. 

Antikroppstesterna har erbjudits i Region Uppsala sedan juni 2019, mot en egenavgift på 200 kronor. Fram till nu har drygt 66 000 antikroppstester gjorts inom Region Uppsala. I 15 procent av proven har man kunnat påvisa antikroppar, som visar att personen har haft covid-19.

En viss antikroppstestning kommer att utföras även fortsättningsvis i forskningssyfte eller om det finns särskilda medicinska skäl. I sådana fall kommer en läkare att ordinera provet.

Till toppen av sidan