Aktuellt i Uppsala län

22 mars 2021: Antikroppstest för covid-19 upphör

Innehållet gäller Uppsala län

Från den 31 mars slutar Region Uppsala att erbjuda antikroppstestning för genomgången covid-19-infektion via 1177.se. Detta utifrån att Folkhälsomyndigheten inte längre anser att det är motiverat med storskalig antikroppstestning.

Numera finns en god kapacitet för PCR-provtagning under pågående infektion. Du som har symtom för covid-19 kan ta ett prov som visar om det är covid-19. 

Antikroppstesterna har erbjudits i Region Uppsala sedan juni 2019, mot en egenavgift på 200 kronor. Fram till nu har drygt 66 000 antikroppstester gjorts inom Region Uppsala. I 15 procent av proven har man kunnat påvisa antikroppar, som visar att personen har haft covid-19.

En viss antikroppstestning kommer att utföras även fortsättningsvis i forskningssyfte eller om det finns särskilda medicinska skäl. I sådana fall kommer en läkare att ordinera provet.

Till toppen av sidan