Aktuellt i Uppsala län

21 april 2021: 18–49 år får själva boka tid för vaccination mot covid-19

Innehållet gäller Uppsala län

Du som är 18–49 år får själv boka tid för vaccination mot covid-19 när det är din tur. Du bokar tid här på 1177.se, eller via telefon. Region Uppsala kommer att informera om när det är din tur.

Första delen av fas 4 är personer som är 50–59 år. Region Uppsala kommer att kalla alla i den gruppen med brev med förbokade tider.

Nästa del av fas 4 blir personer som är 40–49 år. Den gruppen kommer att kunna boka tid på egen hand via 1177.se eller genom att ringa Region Uppsalas bokningstelefon. Region Uppsala kommer att informera när det är dags för personer i denna ålder att boka sin tid. Du kan läsa aktuell prognos här.

Samtidigt som bokningen öppnar för gruppen 40–49 år blir det också möjligt för alla som är 40 år eller äldre och ännu inte är vaccinerade, oavsett skäl, att boka tid.

När personer som är 40 år eller äldre har fått möjlighet att boka tid öppnar bokningen för yngre åldersgrupper.

Till toppen av sidan