Söka psykiatrisk vård

Skriv ut (ca 6 sidor)

Du som mår psykiskt dåligt kan ibland behöva hjälp. Det är ofta en bra början att boka en tid på vårdcentralen. Där får du träffa en läkare eller psykolog och berätta hur du mår. Du som mår så dåligt att situationen känns outhärdlig behöver kontakta en psykiatrisk akutmottagning.

Skriv ut

De flesta kan få hjälp på vårdcentralen

De flesta kan få hjälp på vårdcentralen

Kontakta en vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning om du mår psykiskt dåligt och har svårt att klara din vardag. Att ha svårigheter i vardagen kan exempelvis betyda att du inte orkar att jobba, gå i skolan eller att ha ett socialt liv som vanligt.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

På vårdcentralen gör läkaren en bedömning av dina besvär. Om det behövs kan läkaren skriva en remiss till en psykiatrisk mottagning för behandling inom psykiatrin.

Du kan också kontakta en psykiatrisk mottagning direkt. På många psykiatriska mottagningar är det möjligt att göra en så kallad egenanmälan. Du kan då antingen få en tid för en första bedömning eller hänvisas till en vårdcentral.

Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Fäll ihop

Vård för barn som mår psykiskt dåligt

Vård för barn som mår psykiskt dåligt

Kontakta en vårdcentral eller en barnavårdscentral om du är vårdnadshavare för ett barn som mår psykiskt dåligt och har svårigheter i vardagen. Du kan även kontakta en barnläkarmottagning.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Läkaren på vårdcentralen, barnavårdscentralen eller barnläkarmottagningen gör en bedömning av barnets besvär. Om barnet behöver psykiatrisk vård skriver läkaren en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Du kan också kontakta en av BUP:s lokala mottagningar direkt. Då kan barnet få en första bedömning på BUP-mottagningen. Mottagningen kan också hänvisa er till vårdcentralen eller barnavårdscentralen.

Äldre barn kan söka vård på egen hand

Äldre barn kan söka vård på egen hand på vårdcentralen eller på BUP. Det finns ingen tydlig åldersgräns för när ett barn får söka vård själv. Utöver åldern är också barnets mognad viktig. På UMO.se kan unga hitta information om vad det finns för hjälp att få om någon som är ung mår psykiskt dåligt.

Fäll ihop

Sök akutvård om det är fara för ditt eller någon annans liv

Sök akutvård om det är fara för ditt eller någon annans liv

Kontakta genast en psykiatrisk akutmottagning eller akutmottagning om du mår så dåligt att situationen är outhärdlig och du känner att du inte orkar mer.

Ring genast 112 om du har allvarliga tankar på att skada dig eller att ta ditt liv.

Kontakta också genast en psykiatrisk akutmottagning eller en akutmottagning om du är vårdnadshavare för ett barn som mår psykiskt mycket dåligt och inte orkar längre.

Ring 112 om du är vårdnadshavare eller närstående till någon som du tror har allvarliga planer på att skada sig eller ta sitt liv.

Fäll ihop

Det här händer på vårdcentralen

Det här händer på vårdcentralen

På vårdcentralen får du berätta för en läkare hur du mår. För att ta reda på vilken form av psykisk ohälsa du har brukar läkaren ställa frågor, ofta utifrån en mall. Du kan också behöva fylla i frågeformulär själv. Dina svar hjälper läkaren att bedöma hur svåra dina besvär är.

Du får också en kroppslig undersökning för att utesluta att dina besvär beror på en fysisk sjukdom.

När utredningen är klar kan du få någon form av stöd eller behandling. Det kan exempelvis vara rådgivning, samtalsstöd eller psykologisk behandling. Du kan också få behandling med läkemedel. Det är vanligt att du får lära dig vad du själv kan göra när du känner att du börjar må dåligt.

Prata med din läkare om du har kvar dina besvär

Du som har kvar dina besvär trots en tids behandling på vårdcentralen kan behöva psykiatrisk vård. Prata med din läkare på vårdcentralen om du märker att du inte blir bättre. Din behandlare gör en bedömning om du behöver en remiss till psykiatrin eller om du kan fortsätta med behandlingen på vårdcentralen.

Fäll ihop

Psykiatrin kan hjälpa dig som har svåra besvär

Psykiatrin kan hjälpa dig som har svåra besvär

När du kommer till en psykiatrisk mottagning får du ofta träffa en läkare med specialistutbildning i psykiatri. Läkaren kallas också för psykiater. Utredningen går ungefär till som på vårdcentralen men psykiatern kan använda andra frågeformulär än på vårdcentralen. Det är också vanligt att du får göra en egen uppskattning av dina symtom, exempelvis genom att fylla i formulär. Beroende på dina besvär kan utredningen ta olika lång tid.

När utredningen är klar får du veta om du behöver psykiatrisk vård eller om du kan behandlas på vårdcentralen.

Behandlingen inom psykiatrin innebär ofta olika former av stöd, psykologisk behandling eller behandling med läkemedel. Du kan också lära dig vad du själv kan göra för att minska dina besvär.

Fäll ihop

Du behöver delta i barnets utredning och behandling

Du behöver delta i barnets utredning och behandling

När ett barn utreds för psykisk ohälsa innebär det ofta att du som är vårdnadshavare och barnet träffar behandlaren tillsammans. Du kan också behöva delta i barnets behandling. Äldre barn får välja själv om de vill att vårdnadshavaren eller en närstående ska följa med till mottagningen.

Fäll ihop

Tvångsvård kan rädda liv

Tvångsvård kan rädda liv

Någon som mår psykiskt mycket dåligt och inte vill ta emot hjälp kan i vissa situationer behöva tvångsvård. Det är en sista möjlighet som kan vara nödvändig för att rädda liv. Någon som behöver tvångsvård behandlas inom psykiatrin.

Fäll ihop

Vad kan jag göra själv?

Vad kan jag göra själv?

Det känns ofta bättre när du har berättat för någon hur du mår. Du kan exempelvis prata med närstående eller anonymt med en telefonjour. Att vara fysiskt aktiv eller att pröva någon annan form av egenvård kan hjälpa att minska besvär. Det finns exempelvis olika sätt att slappna av som du kan testa. Du som har kvar dina symtom efter en tids egenvård behöver kontakta vårdcentralen.

Fäll ihop

Att vara närstående till någon med psykisk ohälsa

Att vara närstående till någon med psykisk ohälsa

Du som är närstående kan uppmuntra den som mår psykiskt dåligt att regelbundet röra på sig eller att göra avslappningsövningar. Du kan också be din närstående att ta kontakt med en vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning. Det kan du göra flera gånger, om det behövs.

Du kan också prata med någon på vårdcentralen eller på en psykiatrisk mottagning och be om råd hur du kan stödja din närstående.

Ring 112 om du har en närstående som har planer på att skada sig eller att ta sitt liv.

Fäll ihop

Hitta vård i ditt landsting

Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-02-14
Redaktör:

Astrid Källström, redaktör 1177 Vårdguiden