Välja vårdcentral i Uppsala län

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Så här väljer du

Så här väljer du

Du kan vända dig till vilken vårdcentral du vill. Om du inte gör ett eget val tillhör du den vårdcentral som ligger närmast din folkbokföringsadress. Det kallas att vara listad. Vårdcentralen ska ge dig den vård som inte kräver sjukhusens resurser.  

 

Om du är folkbokförd i Uppsala län kan du göra ditt val av vårdcentral via e-tjänster här på 1177.se. Du kan också fylla i en valblankett och kontakta husläkarkansliet, information och blankett finns här.  

 

Om du inte är nöjd kan du välja en ny vårdcentral.

 

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den vårdcentral de vill tillhöra. För barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer.
 

Fäll ihop

Vad gäller vid besöket?

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en vårdcentral i Region Uppsala betalar du en patientavgift som är densamma för alla vårdcentraler i länet. 

Om du är folkbokförd i ett annat landsting eller region och väljer att söka vård i Uppsala län har du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av ditt hemlandsting.

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Publicerad:
2014-12-02