Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län

Skriv ut (ca 6 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Om du behöver specialistvård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Vissa specialistmottagningar kan du kontakta direkt för att boka ett besök. Vissa mottagningar kan du enklast boka tid hos om du först har varit hos en vårdcentral som hänvisar dig till specialistvård. Vissa typer av vård kräver alltid att du har en remiss från vårdcentralen eller någon annan mottagning.

 

Om du är folkbokförd i något annat landsting eller region och vill söka specialistvård i Uppsala län kan du behöva ha remiss till den mottagning du vill besöka. Ta därför reda på remisskraven i ditt eget landsting eller region.

Visa mer

Så här väljer du

Så här väljer du

När du söker vård på en specialistvårdsmottagning är det viktigt att du vet att du vänder dig rätt. Om du är osäker på var du kan få bäst hjälp är det alltid bra att kontakta en vårdcentral först. Vissa mottagningar kan du bara få komma till om du har blivit hänvisad av en vårdcentral. Du kan alltid ringa till 1177 om du är osäker på vart du ska vända dig.

När du vet var du ska söka vård kan du kontakta den mottagning du vill komma till och boka en tid. Om du är folkbokförd i Uppsala län kan du ofta boka tid genom att logga in här på 1177.se.

Om du har fått en remiss till någon särskild mottagning behöver du inte göra något, mottagningen skickar en kallelse till dig när de har en tid.

Fäll ihop

Specialistvården når du enklast via vårdcentralen

Specialistvård som kräver remiss

Specialistvård som kräver remiss

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får specialistvård för, så kan du välja att söka samma typ av specialistvård på en annan mottagning. Det kan du göra direkt, utan att vända dig till en vårdcentral först.

Egenremiss eller egen vårdbegäran

När du söker vård på en specialistmottagning utan en remiss från en läkare kan vårdpersonalen vilja att du skriver en egenremiss eller egen vårdbegäran. Den ska innehålla:

  • dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
  • information om dina symtom eller din sjukdom
  • anledningen till att du söker behandling hos specialistmottagningen.

Ju noggrannare du är i din beskrivning, desto lättare blir det för vårdpersonalen att bedöma ditt vårdbehov.

Vissa kliniker har färdiga formulär som de vill att du använder för att få den information de behöver, ofta som e-tjänst här på 1177.se. Ta alltid reda på detta innan du skriver.

Akademiska sjukhuset har samlad information om formulär för egen vårdbegäran, samt pdf:er för utskrift för de som inte använder e-tjänster.

Även Lasarettet i Enköping har samlad information om egen vårdbegäran, inklusive pdf:er för utskrift för de som inte använder e-tjänster.

Det här gäller om du inte bor i Uppsala län

Du som är folkbokförd någon annanstans än i Uppsala län, betalar samma patientavgift för specialistvård som de boende i Uppsala. Några saker skiljer sig däremot:

Du som bor i övriga landet kan behöva remiss från ditt hemlandsting om de kräver det, även om Uppsala län inte har remisskrav. Du behöver därför ta reda på remisskraven i ditt hemlandsting. 

Du måste betala resan till och från vården själv, även om du är berättigad till en så kallad sjukresa i ditt hemlandsting eller region.

Vårdgarantin gäller endast i ditt eget landsting.

Fäll ihop

Hitta och jämföra specialistvård

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta vård (uppe i röda fältet på sidan) kan du hitta information om vilka mottagningar som finns, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt. 

För att få mer information om en särskild sjukdom eller behandling kan du söka i det nationella kvalitetsregistret. I kvalitetsregistret samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Fäll ihop

Väntetider till behandlingen

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. Ofta kan du också fråga på vårdcentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt. 

För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i vissa landsting och regioner kan du gå in på väntetider.se (öppnas i nytt fönster), som drivs av Sveriges kommuner och landsting.

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och du prioriteras då före mindre brådskande patienter.

Fäll ihop

Välja specialistvård i annat landsting/region

Välja specialistvård i annat landsting/region

Olika landsting och regioner har olika regler för val av specialistvård. I en del landsting måste du alltid ha remiss för att få komma till en specialistmottagning. Du kan ta reda på vilka landsting som kräver remiss och för vilken typ av vård på Sveriges kommuner och landstings hemsida (öppnas i nytt fönster).

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region eller landsting är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla vårdgivare och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på din nya mottagning var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra dina journaler om det behövs. Det är alltid frivilligt att visa gamla journaler för en ny vårdgivare.

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgaranti innebär att du har rätt att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller bara om du söker vård inom landstinget eller regionen där du är folkbokförd eller på en mottagning som har avtal med ditt hemlandsting. Om du väljer att söka vård i något annat landsting har du inte heller möjlighet att få ersättning för resan till och från mottagningen.

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du vill veta hur det fungerar att välja specialistvård i något annat landsting eller region kan du välja i listan nedan.

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Publicerad:
2014-12-01