Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 2 sidor)

Både när du söker och när du får vård förs en patientjournal. Du som är 18 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur mycket information du kan se beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Uppsala län

Du som har en journal i Uppsala län

När du loggar in kan du läsa din journal från Uppsala län.

Mer information om patientjournalen, journalkopior på papper och loggrapporter. 

Logga in för att läsa information ur din journal.

Vissa landsting och regioner har inte gjort journalen tillgänglig via nätet ännu. Därför är det möjligt att du inte ser någon information. 

Hur mycket information du ser ur din journal varierar beroende på var du har fått vård. Det är inte säkert att du ser hela din journal.

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Uppgifterna ur din journal hämtas från journalsystemet hos din vårdgivare och visas upp för dig när du har loggat in med e-legitimation. 

Det är inte säkert att du ser informationen direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, kontakta din vårdgivare.

Fäll ihop

Vill du läsa ditt barns journal?

Vill du läsa ditt barns journal?

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journalinformation via din egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Läs mer i Gör ditt barns vårdärenden via nätet.

Fäll ihop

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation för att läsa din journalinformation. Du kan inte läsa din journalinformation om du loggar in med lösenord och sms. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Om du vill läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du behandlats. Läs mer om hur du kan göra på sidan Din journal. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen.

Fäll ihop

Har du frågor?

Har du frågor?

Medicinska frågor

Om du har frågor om informationen du ser i din journal, kontakta den vårdgivare som skrivit informationen.

Tekniska frågor 

Om du har tekniska frågor, kontakta supporten på telefon 08-123 135 00.

Uppsala län

Övriga frågor

Vad kan jag läsa i e-tjänsten Journalen?

Information visas från det digitala journalsystemet Cosmic som infördes 2004-2008 i Region Uppsala (då Landstinget i Uppsala län).

I din journal via nätet ser du anteckningar från dina kontakter med hälso- och sjukvården. Dessutom visas diagnoser, provsvar, formulär, loggrapporter, läkemedel, remisser, spärrar och tillväxtkurvor.

Efter ditt vårdbesök skrivs anteckningar in i journalsystemet. Sedan ska de kvalitetsgranskas och signeras av behandlande vårdpersonal innan du ser det i e-tjänsten.

Du ser inte bilder, skannade eller bifogade dokument, anteckningar som vårdpersonalen har markerat som "tidiga hypoteser". Du ser inte heller anteckningar av kurator, psykolog, psykiatri, kvinnofridsmottagning, ungdomsmottagningar, barnskyddsteam eller journalteckningar från tandvården.

Mer information hittar du när du har loggat in, under text "Om Journalen".

Dela journal med annan vuxen

Du kan ge exempelvis en nära anhörig tillgång till din journal via nätet genom att dela. Då väljer du "Dela min journal" när du är inloggad i e-tjänsten journalen.

Rutin vårdnadshavare och åtkomst av barns journal

Vårdnadshavare har tillgång till barnets journal tills det fyller 13 år. Information om vårdnadshavare hämtas av e-tjänst från Skatteverket vid varje inloggning. Från 13 år fram till 17 år har varken vårdnadshavare eller barnet själv åtkomst till e-tjänsten journalen. Vid speciella situationer kan Region Uppsala besluta om undantag, så kallad "Förlängd direktåtkomst för vårdnadshavare".

Du hittar instruktion och blankett för detta i högerspalten.

Rutin försegling av e-tjänsten

Du kan försegla din journal om dina inloggningsuppgifter hamnar i orätta händer eller om du känner dig tvingad att visa dina journaluppgifter för andra. Då kan ingen läsa din journal via nätet, inte ens du själv. När du är inloggad kan du klicka på "Försegla" om du vill göra så.

Du hittar instruktion och blankett för detta i högerspalten.

Sparas min journal på internet?

Nej, din journal finns i ett säkert journalsystem i Region Uppsala. När du loggar in i din journal via nätet kan du se vissa delar av din journal som en kopia i e-tjänsten. Så fort du loggar ut igen försvinner informationen.

Hur snabbt kan jag se det som skrivs?

Det kan dröja innan en anteckning syns i journalen. Den ska skrivas, kvalitetsgranskas och sedan signeras av den som ansvarar för informationen.

En anteckning som inte är signerad efter 14 dagar visas ändå med markering "nytt/osignerad". Nya anteckningar får samma markering de första 14 dagarna efter publicering. På så sätt kan du enkelt välja om du vill läsa direkt eller vänta. När du ska se dina nya provsvar syns istället markering "nytt/ovidimerad".

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-06
Skribent:

Linda Eriksson

Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Anette Andersson


Uppsala län
Tillägg uppdaterade:
2017-04-05
Skribent:
Anja Dahlin Price
Redaktör:
Anja Dahlin Price
Granskare:
E-hälsoenheten, Region Uppsala