Vattensäkerhet för barn

Skriv ut (ca 4 sidor)
Foto på ett barn med flytväst som går på en brygga med ett fiskespö, tillsammans med en vuxen.

Många barn tycker det är roligt att leka vid och i vatten. Men de förstår inte alltid att det finns risker. För att få barn att känna sig trygga och säkra i vattnet är det bäst att de får lära sig i sin egen takt. Att de får plaska och leka innan de lär sig att simma. Du behöver alltid vara med, även med de lite äldre barnen som kan simma.

Skriv ut

Den här texten handlar framför allt om barn som ännu inte har lärt sig att simma, eller som inte kan simma så bra. Men många av råden är allmänna och passar för alla, oavsett ålder.

Råd för att öka barns säkerhet vid vatten

Råd för att öka barns säkerhet vid vatten

Lämna aldrig barn ensamma i närheten av, eller i vatten. Bara några sekunder utan tillsyn kan vara tillräckligt för att hen ska råka illa ut. Lämna aldrig över ansvaret på ett annat barn.

Om barnet badar en bit ut i vattnet kan det vara svårt att se hur hen beter sig. Drunkning sker ofta snabbt och tyst. Det är ovanligt att någon som är på väg att drunkna till exempel skriker eller viftar med armarna. Om ni är vid vatten, till exempel vid en sjö, och barnet har försvunnit bör du alltid först söka i vattnet.

Råd för att minska risker för drunkningsolyckor

Det finns några saker du kan tänka på för att öka säkerheten:

 • Använd halkskydd i badkaret för att förhindra att barnet ramlar.
 • Var inte längre bort än att du kan ta tag i barnet. Barn som är yngre än 2-3 år ska vara inom gripavstånd.
 • Låt barnet använda flytväst eller räddningsväst vid lek nära vatten, på bryggor, vid pooler och i båtar.
 • Töm ut vattnet ur små flyttbara småbarnspooler när de inte används.
 • Gör så att barnet känner sig säker och trygg i vatten. Ett sätt är att leka med barnet i vatten under de första levnadsåren. Lär hen att ha respekt för vatten, förklara att det kan vara farligt.
 • Låt barnet lära sig simma. Det kan vara bra att börja öva när hen är fyra till fem år.
 • Låt barn som har lärt sig att simma fortsätta med det, för att bli bättre på det. Låt dem också lära sig om de risker som finns, och grunderna till livräddning.

Lär också barnet att:

 • aldrig bada ensam
 • alltid simma längs med stranden i stället för utåt
 • aldrig hoppa eller dyka i okänt vatten
 • aldrig simma under bryggor och hoppställningar
 • aldrig knuffa i någon i vattnet
 • aldrig hålla fast någon under vattnet.
Fäll ihop

Barn i olika åldrar

Barn i olika åldrar

Barn som är yngre än tre år har inte fullt utvecklad balans och ramlar lätt. De kan ha svårt att klara sig upp efter att ha ramlat, och kan därför lätt hamna under vattenytan med näsa och mun. Om barnet ramlar i badkaret kan även en låg nivå på vattnet innebära en drunkningsrisk. Även fågelbad, små dammar, stora vattenpölar och vattenfyllda diken kan vara farliga.

Även barn i fem-sexårsåldern behöver ha någon vuxen med sig. Det gäller oavsett om hen är på stranden, på bryggan, vid dammen eller vid den stora vattenpölen. Även om ett barn kan simma bör en vuxen person finnas på plats.

Om barnet har lärt sig simma är det ändå viktigt att vara med. Hen har inte tillräcklig kunskap för att klara sig själv. Det är också vanligt att vuxna överskattar barns simkunnighet och låter barnet bada själv för tidigt.

För att barn ska känna sig trygga

För att barn ska känna sig trygga i och med vatten behöver de få leka och utmanas sin egen takt. De måste respekteras. Tvinga till exempel inte barn att leka i vattnet om de inte vill. Tvinga aldrig ett barn att exempelvis bada på djupt vatten. Om barnet behöver tid, låt det ta tid. Lek och plaska, och prova sedan igen.

Fäll ihop

Lära sig simma

Lära sig simma

Barn lär sig simma olika tidigt. Det beror på hur intresserade de är, om de är mogna att börja prova och hur mycket ni övar. För de flesta brukar det vara bra att börja öva när barnet är fyra-fem år. En del barn kan börja senare, andra tidigare.

Alla barn ska få kostnadsfri simundervisning i skolan. Om ditt barn är ny i sin skola behöver skolan stämma av om hen kan simma eller inte. Om ditt barn inte lär sig simma kan simundervisningen anpassas så att hen lär får lära sig. Barnet kan till exempel få avskild eller enskild undervisning, eller få duscha och byta om enskilt.

Att alla barn ska få simundervisning gäller även barn som är asylsökande.

Fäll ihop

Barn behöver använda flytväst

Barn behöver använda flytväst

I båt ska alla använda flytväst, både barn och vuxna. På brygga ska barn som inte kan simma använda flytväst i rätt storlek anpassad efter vikten. Barn som fiskar vid vatten från stenar behöver också ha flytväst på sig.

Det finns olika slags flytvästar. Alla som inte kan simma behöver en så kallad räddningsväst med krage. En sådan gör att man snabbt vänds tillbaka på rygg om man hamnar med ansiktet neråt i vattnet.

Det är bra att låta barnet provbada med flytvästen först, så att hen lär sig hur den fungerar. Det är viktigt att västen är godkänd för barn och att den är CE-märkt. Västen ska vara gul, orange eller röd. I många kommuner kan man hyra eller låna väst genom Svenska livräddningssällskapet.

Om ni ska åka utomlands och planerar att åka båt där, kan det vara bra ta med sig flytvästar hemifrån. Det är inte säkert det finns flytvästar att få tag i.

Fäll ihop

Vattenland och badleksaker

Vattenland och badleksaker

Vattenleksaker som till exempel badringar, flytmanschetter och badmadrasser är leksaker. De är inte flythjälpmedel. Barn kan använda leksakerna och leka med dem på grunt vatten under uppsikt av någon vuxen.

De flesta barn som leker i vattenland och vattenrutschbanor gör sig inte illa. Men det sker ibland olyckor i form av att barn halkar, skär sig, faller eller landar på någon annan i vattnet. Om man har gjort sig illa är det större risk att bli liggande i vattnet, och att inte kunna ta sig upp.

Det är viktigt att vuxna är med barnen, även i vattenland.

Fäll ihop

På vissa stränder finns varningsflaggor

På vissa stränder finns varningsflaggor

Det är viktigt att vara uppmärksam på hur vattnet är, om det till exempel blåser finns underströmmar eller om det blåser mycket.

På bevakade stränder finns ibland flaggor som ger information om badsäkerhet. Titta på varningsflagga där det finns. En röd eller svart flagga betyder badförbud. En gul betyder att man ska vara aktsam, och särskilt se upp med barn. En grön flagga betyder att det inte är någon fara, att det är fritt att bada. En lila flagga betyder varning för marint liv, till exempel maneter.

Fäll ihop

Om du har egen pool

Om du har egen pool

Tänk på detta om du har egen pool:

 • Töm små pooler efter att de har använts.
 • Kontrollera överdrag så att det är säkert, att det sitter fast ordentligt så att barn inte kan krypa in under överdraget.
 • Ta bort ytterstegen när poolen inte används.

Hur fasta pooler och dammar ska vara inhägnade

Det finns regler för hur fasta pooler och andra typer av bassänger ska inhägnas. Reglerna gäller oavsett om du har egna barn eller inte. Simbassänger, pooler, grunda dammar samt trädgårdsdammar ska vara inhägnade och ha barnsäker låsning. Här kan du läsa om vad du behöver tänka på och hur du kan göra det säkrare.

Fäll ihop

Om det sker en olycka

Om det sker en olycka

Om det ändå sker en olycka är det bra att veta hur du ska handla i en nödsituation. Läs mer i texten Barn och drunkningsolyckor.

Fäll ihop

Gå en kurs i livräddning och första hjälpen

Gå en kurs i livräddning och första hjälpen

Det finns särskilda kurser i livräddande första hjälpen till barn. Kontakta till exempel barnavårdcentralen, Röda Korset, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska rådet för hjärt-lungräddning eller Civilförsvarsförbundet för att få reda på var sådana kurser ges.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-06-30
Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Sven-Arne Silvferdal, barnläkare, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Fotograf:

Juliana Wiklund