Senast reviderad 2015-03-17

Vem har rätt att läsa min journal?

Fråga

Min mamma jobbar som distriktssköterska på vårdcentralen i min stad, som är en ganska liten stad. Jag är 20 år, om jag går till ungdomsmottagningen och gör test för könssjukdomar eller något annat, kan hon se det om hon går in i min journal på sitt jobb?

Svar

Ingen inom vården får någonsin gå in och titta i en patientjournal eller på provsvar om de inte har någon anledning. Det är bara den personal du träffar vid samtal, undersökningar eller annan behandling som får läsa de uppgifter som finns i din journal. Din mamma får alltså inte gå in i din journal. Om hon gör det begår hon ett brott.

Men om hon försökte skulle hon eventuellt kunna se din journal. Det beror till exempel på om vårdcentralen och ungdomsmottagning är inom samma verksamhet, om det är olika journalsystem eller om vissa delar av journalen är låst, så att allt inte är möjligt att läsa för all personal.

Om du ändå känner dig orolig så är du helt fri att välja en annan ungdomsmottagning eller vårdcentral. Det kan till exempel vara en mottagning på en närliggande ort om det inte finns fler där du bor.

Läs gärna mer om Patientlagen och titta på filmen Vem kan läsa min journal? 

Gustav Stenson, Sjuksköterska