Patientavgifter i Uppsala län

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Du betalar samma avgifter oavsett om du får vård som drivs av Region Uppsala eller av privat vårdgivare med avtal. Digitala vårdbesök och fysiska besök innebär samma patientavgift.

Patienter 85 år och äldre, samt barn och unga under 20 år betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård.

Visa mer

Avgifter 2019

Avgifter 2019

Barn och unga under 20 år betalar ingen avgift för hälso- och sjukvård. Patienter 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård. Digitala vårdbesök innebär samma avgift som för fysiska besök.

Om du får vänta mer än 15 minuter efter en bokad tid har du rätt att få pengarna tillbaka. Säg till på mottagningen om du får vänta för länge. Regeln gäller inte vid akutbesök.

Vårdcentraler, primärvård  
Besök till arbetsterapeut, dietist, distriktssjuksköterska, kurator, läkare, psykolog, sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, undersköterska, 150 kr

Besök hos barnmorska vid mödravårdscentral, kostnadsfritt
Provtagning i samband med besök på vårdcentral, kostnadsfritt
Provtagning vid annan tidpunkt eller då prov tas på annan enhet, 150 kr

Jourmottagningar i Enköping, Tierp och Östhammar,
Uppsala närakut

Läkare, 250 kr
Sjuksköterska, undersköterska, 150 kr
Ingen avgift vid akutremiss från annan vårdgivare samma dag

Sjukhus och specialiserad vård

      


Avgiftsfria besök
Ultraljud vid graviditet
Mammografisk hälsokontrol
Gynekologisk provtagning


Besök akutmottagningar

 

 

Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, 420 kr
Ingen avgift vid akutremiss från annan vårdgivare samma dag

 

 

Besök övriga mottagningar och professioner  

 
Dagsjukvård, per besök (ej läkarbesök), 110 kr
Dietist, logoped, kurator, sjukgymnast/fysioterapeut med flera, 110 kr  
Förebyggande vård som tobaksavvänjning och viktminskning, 90 kr/träff         

Första besök hos specialist efter remiss, 110 kr
Kiropraktor, naprapat, 170 kr

 

Specialistläkare, 330 kr

 

Psykoterapeut, psykolog, 170 kr
   
Förskrivning av hjälpmedel  
1 hjälpmedel, 300 kr
2 hjälpmedel, 450 kr
3 hjälpmedel, 600 kr


Provtagning/undersökning
Provtagning i samband med besök på vårdenhet, avgiftsfri
Provtagning vid annan tidpunkt eller då prov tas på annan enhet, 110 kr
Röntgen, avgiftsfri i samband med besök på akutmottagning

 

 

Övriga avgifter  

Egenavgift sjukresor, 125 kr
Förlängning av recept (e-tjänst eller per telefon), 0 kr


Förlängning av sjukintyg, 110 kr
Sterilisering, 2 500 kr
Timtaxa vid hälsokontroller och intygsskrivning, 1 300 kr

 
Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd för sjukvård, 1 150 kr
Högkostnadsskydd för sjukresor, 1 500 kr
Högkostnadsskydd för hjälpmedel, 2 300 kr
Samordnat högkostnadsskydd, 2 600 kr

Avgift som inte ingår i högkostnadsskyddet

Avgift i sluten vård, 100 kr per dygn
Graviditetstest, 110 kr
Hembesökstillägg, 110 kr
Faktureringsavgift, 70 kr

 

 Betalsätt

Du kan betala ditt besök med betalkort eller faktura (faktureringsavgift kan tillkomma). E-faktura är ett alternativ, anmäl via din internetbank. Undvik gärna kontant betalning. Minskad hantering av kontanter bidrar till högre säkerhet både för dig som patient och för anställda inom hälso- och sjukvården.

Betalning vid uteblivet besök

Om du inte har avbokat ett tidsbeställt besök senast 24 timmar innan behöver du betala patientavgift. Hela avgiften betalas, samt fakturaavgift. Du behöver inte betala om godtagbart skäl finns, exempelvis snabbt insjuknande.

Fäll ihop

Passar inte tiden?

Passar inte tiden?

Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Annars kan du få betala en avgift – även om besöket är kostnadsfritt, till exempel för barn och unga under 20 år eller om du har frikort. Kostnaden för uteblivet besök är besöksavgiften plus en faktureringsavgift på 70 kr.

Avboka din tid genom att ringa mottagningen, eller använd e-tjänsten och logga in här på 1177.se. 

Fäll ihop

Avgifter för hjälpmedel

Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-08-23
Skribent:

Anja Dahlin Price