API för texter från 1177.se

Genom vårt API kan du spegla våra texter på din webbplats eller i din mobilapp. Det är en möjlighet för dig som behöver förmedla kunskap inom hälsa och vård men saknar resurser eller kompetens för att själv producera materialet. Vi vill öka kännedomen om våra tjänster och sprida vårt kvalitetssäkrade innehåll för att skapa en bättre hälsa för alla.

API är en teknisk tjänst som kan användas för att utveckla egna tillämpningar med innehåll från 1177.se. Genom ett standardbaserat gränssnitt får du tillgång till artiklar i olika innehållskategorier.

Med hjälp av en teknisk nyckel implementerar du API-lösningen i ditt system och kan i egna kanaler spegla våra texter som vi producerar och uppdaterar. Det ger dina användare relevant och aktuell kunskap inom hälsa och vård.

Så använder du 1177 Vårdguidens API

För att komma åt vårt API måste du ansöka om en teknisk nyckel. I ansökan beskriver du vad du vill använda texterna till. Genom nyckeln får du tillgång till vårt API och kan spegla texterna från 1177.se till din egen webbsida eller mobilapplikation, se teknisk guide.

Godkänn villkor för användning

Vi har avtal och villkor för användningen. Dessa behöver du godkänna och följa för att få publicera innehåll från oss.

I avtal och villkor regleras bland annat hänvisning, grafiskt utseende och återrapportering av användning. Det är inte tillåtet att ändra i texter och du förbinder dig att göra daglig hämtning av ny eller reviderad information. Du får heller inte sälja annonsplats i samband med det speglade materialet eller de översätta texterna. 

FAQ

Vad är API?

API, applikationsprogrammeringsgränssnitt, är ett sätt att dela data mellan olika applikationer och webbsidor. API hjälper myndigheter, organisationer och företag att dela med sig av data på ett kontrollerat sätt där API:et är ett gränssnitt mellan applikationen och biblioteket.

Det innebär att du via en teknisk nyckel kan spegla innehåll från 1177.se till din egen webbsida eller mobilapp.

Vad innebär API hos 1177 Vårdguiden?

Innehållet som speglas är faktagranskade tillgänglighetsanpassade texter som i sin helhet visas på annan webbsida eller mobilapp. Tillsammans med texterna finns även den kategorisering som används på webbplatsen. Bilder och filmer kommer inte med.

Hur fungerar API hos 1177 Vårdguiden?

Support

Vi har ingen möjlighet att ge teknisk support för hur API:et ska användas hos er, varje användare ansvarar själv för att implementera och förvalta sin lösning utifrån de villkor vi ställer.

Administration

När du ansökt om nyckel för API och godkänt att du kommer att följa våra villkor får du en nyckel. Innan du går live behöver du få ett godkännande från oss och vi skriver ett avtal för användningen. Vi följer sedan löpande att villkoren följs.

Vilken nytta kan du ha av vårt innehåll?

Om din verksamhet har behov av kvalitetssäkrad, tillgänglighetsanpassad information om hälsa och vård kan du använda vårt innehåll istället för att utveckla det själv. 1177 Vårdguiden har mycket hög kännedom och trovärdighet hos invånarna när det gäller sjukvårdsinformation.

Vem eller vilka kan använda vårt API?

Alla som godkänner och följer våra avtal och villkor. Användaren står själv för den tekniska implementeringen och support på sin egen lösning.

Vad kostar det?

I nuläget är användningen kostnadsfri. Vi kan i ett senare skede besluta generellt om att ta betalt för tjänsten. Information om detta kommer isåfall att gå ut till befintliga användare och nya avtal skrivs.

Hur ansöker jag om en API-nyckel?

För att kunna använda vår API-tjänst behöver du ett godkännande från oss. I ansökan beskriver du vad du vill använda texterna till.

Varför erbjuder vi API?

1177 Vårdguiden har sedan starten finansierats med skattemedel. Att människor som söker information om hälsa och vård  i Sverige kan få korrekt och begriplig sådan är en av våra viktigaste  uppgifter. Därför erbjuder vi andra aktörer att sprida vår kvalitetssäkrade information via sina kanaler.

Det finns också en lag, PSI https://lagen.nu/2010:566#P1, som i huvudsak innebär att upprättade allmänna handlingar som finns hos myndigheter ska få användas fritt av alla. Med utgångspunkt från PSI har vi beslutat att erbjuda API för att låta andra spegla innehållet från 1177.se. 

Det finns dock vissa rättsliga inskränkningar i möjligheterna att vidareutnyttja innehållet eller delar av innehållet. Dels på sekretess- och integritetsskyddsgrunder, dels på immaterialrättsliga grunder. PSI kan inte åberopas som grund för att få tillgång till alla handlingar och vi ställer vissa villkor för vidareutnyttjandet av innehållet.

Senast uppdaterad:
2017-03-22
Redaktör:

Diana Block, 1177 Vårdguiden