Hjälp och stöd för dig som mår dåligt

Att känna sig ledsen och nedstämd är vanligt, det händer alla människor ibland. Men om du är nedstämd en längre tid eller mår så dåligt att du har svårt att klara vardagen, kan du behöva professionell hjälp.

Kontakta vårdcentralen

Sök hjälp om du mår psykiskt dåligt, och det inte känns som att det blir bättre med tiden. Kontakta en vårdcentral om du har varit mycket nedstämd i mer än två veckor, eller om du mår så dåligt att du har svårt att klara av din vardag. 

Du kan också kontakta en psykiatrisk mottagning direkt. Adress, telefonnummer och öppettider till olika mottagningar hittar du här.

Om du behöver råd

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Om du är orolig för någon annan

Du kan ringa och prata med någon på vårdcentralen eller en psykiatrisk mottagning om du är orolig för en person som inte själv vill söka hjälp. 

Du kan även ringa 1177 för att få råd när det gäller en närstående.

Om du är under 18 år

Du som är under 18 år kan kontakta en vårdcentral, elevhälsan på din skola eller barn- och ungdomspsykiatrin, bup. På en del bup-mottagningar behöver du remiss från vårdcentralen.

I de flesta landsting och regioner finns mottagningar som har ett särskilt uppdrag att ta ansvar för barns och ungas psykiska hälsa. Det kallas för första linjens psykiatri. Det kan vara på en vårdcentral eller barnläkarmottagning och kallas ofta för samtalsmottagning. När du kontaktar vården eller ringer 1177 kan du fråga vad som finns där du bor. 

Du som är upp till 20-25 år kan också kontakta en ungdomsmottagning. Åldersgränsen varierar mellan olika mottagningar. 

Anonymt stöd på telefon eller chatt

Om du behöver prata med någon, men vill vara anonym, kan du till exempel kontakta Hjälplinjen på telefon 0771-22 00 60. Där kan du få tillfälligt psykologiskt stöd och råd om hur du kan söka dig vidare för att få rätt hjälp, om du behöver.

Det finns även många andra organisationer som du kan kontakta, via mejl, chatt eller telefon. 

Pröva igen om hjälpen inte fungerade

Om du tidigare har fått hjälp någonstans men inte tycker att det fungerade, försök igen någon annanstans. Det kan fungera olika bra att prata med olika personer. Ibland kan det ta tid att innan det känns rätt att ta emot hjälp.

Om det är bråttom

Sök vård direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig, eller om du har allvarliga tankar eller planer på att ta ditt liv.

Du som är närstående till någon som har tankar eller planer på att ta sitt liv ska försöka hjälpa den personen att kontakta vården.

Om du vill läsa mer:

Text: Jenny Andersson

Till alla nyheter