Det finns hjälp att få för dig som lever med våld i en relation

Våld i en relation kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt och kan förekomma i alla slags relationer. Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre.

Att hota någon, eller använda fysiskt eller sexuellt våld är förbjudet enligt lagen. Ansvaret ligger alltid hos personen som använder våld, aldrig hos den som blir utsatt.

Du som blir utsatt kan få hjälp stöd och hjälp för att förändra din situation. Här kommer några tips på vad du kan göra och var du kan få hjälp:

Berätta för någon du litar på

Du kan berätta om din situation för någon som du litar på. Det kan till exempel vara en vän eller en släkting. Det kan kännas tryggt att någon annan vet om hur du har det, den personen kan också vara ett stöd om du till exempel vill polisanmäla eller kontakta socialtjänsten.

Kontakta kvinnofridslinjen eller en jourtelefon

Du kan också kontakta den nationella stödtelefonen kvinnofridslinjen. De erbjuder samtalsstöd via telefon dygnet runt. Där kan du få information om var du kan få ytterligare hjälp där du bor, till exempel hos polisen, socialtjänsten eller en kvinno- eller tjejjour. Du kan vara anonym när du ringer.

Telefonsamtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Även du som är närstående till en person som blir utsatt för våld kan kontakta kvinnofridslinjen.

RFSL:s brottsofferjour för HBTQ personer, erbjuder samtalsstöd via telefon.

Läs mer om våld i relationer på 1177 här. Du kan också läsa mer om våld i relationer på umo.se, ungdomsmottagningen på nätet. 

Text: Jenny Andersson

Till alla nyheter