Läsvärd tidning om vård och hälsa

I senaste numret av tidningen 1177 Vårdguiden kan du läsa om vitt skilda områden. Temat behandlar neuropsykiatriska diagnoser, men tidningen innehåller även artiklar om vikten av att vaccinera sina barn, löss, springmask, förstoppning, om djur som jobbar och tips för en rörligare vardag.

Tidningen 1177 Vårdguiden delas ut till alla hushåll i Uppsala län. Tidningen ska stötta ett hälsosamt liv och bidra med kunskap om vad du kan göra själv om du är sjuk samt vilka rättigheter du har som patient. Den ska också guida till hälso- och sjukvård i länet.

Tidningen räknas som samhällsinformation. Därför får du den även om du har tackat nej till reklam. Vi har inte möjlighet att utesluta enskilda mottagare som inte vill ha tidningen - det skulle bli alltför dyrt.

Sökbar e-tidning

Du kan bläddra, skriva ut, förstora, tipsa vänner om artiklar eller söka efter innehåll.

Läs nya numret här.

Även som taltidning

Tidningen 1177 Vårdguiden finns också som taltidning på så kallad Daisy-skiva. Beställ eller avbeställ skivan genom att mejla tidningsredaktionen på kommunikation@lul.se.

Text: Anja Dahlin Price

Till alla nyheter