Tema övervikt och hälsa i vårnummer

Detta nummer av tidningen 1177 Vårdguiden innehåller ett helt tema om övervikt och hälsa. Tips, fakta och egna berättelser. Dessutom en mängd andra artiklar och intressant information.

Hälften av Sveriges befolkning har övervikt eller fetma och många känner igen sig i att tänka på vikten. Men varför är det så svårt att gå ner i vikt och sedan hålla den? Vad är hälsosamt? Tidningen 1177 Vårdguiden försöker svara på dessa och många andra relaterade frågor, bland annat med hjälp av personliga berättelser.

Tidningen innehåller också tips om hur snubbelfällor i hemmet kan undvikas, information om nokturi och vad man kan göra för att undvika många nattliga toabesök, berättelser om organdonation och Tourettes syndrom, inspiratören som slutade smygdricka alkohol och mycket mer.

Tidningen 1177 Vårdguiden delas ut fyra gånger per år till alla hushåll i Uppsala län. Tidningen ska stötta ett hälsosamt liv och bidra med kunskap om vad du kan göra själv om du är sjuk samt vilka rättigheter du har som patient. Den ska också guida till hälso- och sjukvård i länet.

Tidningen räknas som samhällsinformation. Därför får du den även om du har tackat nej till reklam. Vi har inte möjlighet att utesluta enskilda mottagare som inte vill ha tidningen - det skulle bli alltför dyrt.

Sökbar e-tidning

Du kan bläddra, skriva ut, förstora, tipsa vänner om artiklar eller söka efter innehåll.

Läs numret här som e-tidning.

Även som taltidning

Tidningen 1177 Vårdguiden finns också som taltidning. Den kan du läsa i en taltidningsspelare eller i appen Legimus.

Kontakt tidningsredaktionen: kommunikation@regionuppsala.se.

Text: Anja Dahlin Price

Till alla nyheter