Läsvärd tidning om vård och hälsa

Tidningen 1177 Vårdguiden ingår i Region Uppsalas satsning att ge invånarna bra information om vård och hälsa, om patientens rättigheter samt hjälp att hitta rätt i vården. Tidningen finns även som e-tidning och taltidning.

Tidningen 1177 Vårdguiden delas ut till alla hushåll i Uppsala län. Juninumret har tema blodet, från blodgivning till blodsjukdomar och vad blodet egentligen gör i kroppen. Tidningen innehåller också artiklar om borrelia, klimakteriet, snarkning, kroniska tarmsjukdomar och mycket mer.

Tidningen ska stötta ett hälsosamt liv och bidra med kunskap om vad du kan göra själv om du är sjuk. Den ska också guida till hälso- och sjukvård i länet.

Tidningen 1177 Vårdguiden räknas som samhällsinformation. Därför får du den även om du har tackat nej till reklam. Vi har inte möjlighet att utesluta enskilda mottagare som inte vill ha tidningen - det skulle bli alltför dyrt.

Sökbar e-tidning

Du kan bläddra, skriva ut, förstora, tipsa vänner om artiklar eller söka efter innehåll.

Läs nya numret här.

Även som taltidning

Tidningen 1177 Vårdguiden finns också som taltidning på så kallad Daisy-skiva (är du redan prenumerant via Uppsikten får du den automatiskt). Beställ skivan genom att mejla tidningsredaktionen på kommunikation@lul.se.

Text: Anja Dahlin Price

Till alla nyheter