Ruotsin kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet
Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

Ruotsin kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet
Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

Säädökset ja oikeudet
Regler och rättigheter

Säädökset ja oikeudet
Regler och rättigheter

Lapsen omahoito
Egenvård barn

Lapsen omahoito
Egenvård barn

Oireet/sairaus
Symtom/sjukdom

Oireet/sairaus
Symtom/sjukdom

Syövän hoito
Behandling vid cancer

Syövän hoito
Behandling vid cancer