Vanquin

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vanquin är ett läkemedel mot springmask.

Läkemedlet innehåller det verksamma ämnet pyrvin, som är ett kraftigt rött färgämne.

Recept och högkostnadsskydd

Vanquin finns som tabletter och kan köpas receptfritt.

Läkemedlet ingår inte i högkostnadsskyddet. Det innebär att du betalar hela kostnaden själv.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Springmask lever i tarmen och lägger ägg i ändtarmsöppningen. Äggen utvecklas först till larver och sedan till vuxna maskar.

Det verksamma ämnet i läkemedlet, pyrvin, verkar i tarmen och tas inte upp i kroppen. Det dödar maskar och larver, men inte ägg. Äggen kan leva i ett par veckor och utveckla nya larver och maskar. Därför är det viktigt att göra om behandlingen efter 2-3 veckor.

Hur tar jag läkemedlet?

Svälj tabletterna hela eftersom de färgar munnen och tänderna röda. Om till exempel små barn inte kan svälja tabletterna går det att dela eller krossa dem och lösa i lite vatten.

Om en i familjen har springmask är det ganska vanligt att flera i familjen är smittade. Det kan därför vara bra att alla behandlas samtidigt. Om besvären återkommer bör också hela familjen behandlas.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om du har fått läkemedlet utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Ta Vanquin vid två tillfällen med 2-3 veckors mellanrum. Hur stor dos som ska tas vid varje tillfälle beror på hur mycket du väger. Ta 1 tablett per 10 kg kroppsvikt. Väger du mer än 80 kg räcker det med att du tar 8 tabletter eftersom effekten inte blir bättre om du tar fler.

I bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen, finns en tabell som visar hur stor dos du ska ta beroende på vad du väger.

Tabletterna kan ges till barn som väger tio kilo eller mer. Om du behöver behandla barn som väger under tio kilo ska du kontakta läkare.

Läkemedlet finns kvar i magsäcken i ungefär en timme efter att du har tagit den. Om du kräks och kräkningen är röd har du kräkts upp läkemedlet. Ta då en ny dos. Det är inte farligt att få i sig lite för mycket eftersom det verksamma ämnet inte tas upp i kroppen.

Viktigt

Det är viktigt att du är extra noggrann med hygienen tills du tagit båda doserna. Annars finns risk för att du smittar andra och att du själv blir smittad igen.

Biverkningar

En del personer som tar läkemedlet kan få ont i magen eller diarré. Vissa kan må illa och ibland kräkas.

Eftersom pyrvin är ett färgämne kan avföringen bli röd. Om du kräks upp läkemedlet på kläder kan det bli fläckar som inte går bort.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Du kan använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar inte över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-05-23
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus