Kalcipos

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Kalcipos är ett läkemedel som innehåller kalcium. Kalcipos kan användas när du har kalciumbrist eller ett ökat kalciumbehov och inte får i dig tillräckligt med kalcium genom mat och dryck.

Kalcipos används också tillsammans med andra läkemedel för att förebygga och behandla benskörhet. Du kan även få den vid en viss typ av nedsatt njurfunktion som orsakar höga halter av fosfater i blodet, så kallad hyperfosfatemi.

Så här fungerar läkemedlet

Kalcium har flera funktioner i kroppen, bland annat stärker det benvävnaden i skelettet. Skelettet fungerar också som ett förråd av kalcium. Om mängden kalcium i kroppen blir för låg, till exempel om du inte får i sig tillräckligt med kalciumrik mat och dryck, använder kroppen istället det kalcium som finns lagrat i skelettet. Då sker en så kallad urkalkning av skelettet vilket kan bidra till att benvävnaden blir skör och risken för benbrott ökar.

Kalcipos motverkar urkalkning av skelettet. Men enbart tillskott av kalcium har inte visats minska risken för benbrott.

Barn som växer och gravida eller ammande kvinnor har ett ökat behov av kalcium. Om du inte får i dig tillräckligt med kalciumrik mat och dryck kan det då behövas ett kalciumtillskott. När du är gravid eller ammar behövs extra mycket kalcium för att bygga upp fostrets skelett och bilda modersmjölk.

Om du har så kallad hyperfosfatemi fungerar njurarna sämre vilket kan leda till att du får för höga halter av vissa ämnen, så kallade fosfater, i blodet. Om du tar höga doser kalcium i samband med måltiderna binder kalcium det fosfat som finns i maten så att de inte tas upp i kroppen. På så sätt motverkas att halten fosfat i blodet ökar ytterligare.

Recept och högkostnadsskydd

Kalcipos finns som tabletter i styrkan 500 milligram. Läkemedlet kan köpas receptfritt.

Ibland ingår läkemedlet i högkostnadsskyddet. Fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Hur tar jag läkemedlet?

Du kan svälja tabletterna hela eller så kan de krossas eller delas.

Effekten av Kalcipos kan påverkas av livsmedel som innehåller oxalsyra, till exempel spenat och rabarber, och fytinsyra, till exempel fullkornsflingor. Du bör vänta minst två timmar efter att man har ätit denna typ av mat innan du tar Kalcipos.

Om du behandlas för hyperfosfatemi ska du ta tabletterna i samband med en måltid eftersom kalcium binder fosfatet i maten så att det inte tas upp i kroppen.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om du har fått läkemedlet utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

En vanlig dos av Kalcipos vid benskörhet, kalciumbrist eller ökat kalciumbehov är 1 tablett 1-3 gånger om dagen.

Viktigt

Kombinera inte Kalcipos med andra läkemedel som innehåller kalcium om inte en läkare har rekommenderat det. Kalcium behövs för en rad andra funktioner i kroppen än bara uppbyggnad av skelettet. Funktionen hos muskler och nerver är beroende av att mängden kalcium i kroppen hålls på en viss nivå. Därför ska du inte ta för mycket kalcium.

Använd inte Kalcipos om du har en ökad halt kalcium i blodet eller urinen.

Om du behandlas med höga doser Kalcipos under lång tid kan du behöva lämna blodprov för att mäta kalciumhalten.

Använd inte heller läkemedlet om du har njursten. Om du tidigare haft problem med njursten ska du berätta det för läkaren.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Det är särskilt viktigt att du berättar för läkaren att du använder Kalcipos om du får en antibiotikakur. Vissa typer av antibiotika ska inte tas samtidigt med läkemedel som innehåller kalcium eftersom effekten av antibiotikabehandlingen då kan minska avsevärt. Detta gäller antibiotika av typerna kinoloner och tetracyliner. Du ska därför ta sådana antibiotika och kalciumtabletterna vid olika tidpunkter på dygnet. Hur lång tid du bör låta det gå mellan intagen varierar lite beroende på vilket antibiotikapreparat man använder. Om du är osäker bör du fråga läkaren eller på ett apotek. Exempel på antibiotika av typen kinoloner är  Ciprofloxacin med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Ciprofloxacin Actavis och Norfloxacin Krka. Exempel på tetracykliner är Doxyferm och Tetracyklin Meda.

Om du använder Levaxin eller ett läkemedel av typen bisfosfonater mot benskörhet ska du inte ta de läkemedlen samtidigt som Kalcipos. Det måste gå minst 2 timmar mellan intagen. Det är vanligt att Kalcipos och bisfosfonater tas enligt ett särskilt schema som görs upp tillsammans med läkaren. Exempel på bisfosfonater är Alenat och Alendronate, som innehåller det verksamma ämnet alendronsyra.

Du ska inte ta Kalcipos om du använder läkemedel mot cancer som innehåller estramustin, till exempel Estracyt.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar av Kalcipos, men en del som använder den kan få besvär av till exempel förstoppning.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid och när du ammar. Det verksamma ämnet passerar inte över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller kalcium. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller kalcium är: Calcitugg, Calcium-Sandoz och Kalcidon.

Exempel på läkemedel som innehåller kalcium och D-vitamin är:  Calcichew D3, Cal-D-Vita och Kalcipos-D.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-06-20
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ewa Waern, läkare, specialist i åldrandets sjukdomar, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal