Polio

Allmänt

Polio är en virussjukdom som smittar med avföring och sprids via infekterat vatten och avlopp. Viruset kan skada ryggmärgen och ibland leda till att man blir förlamad.

I Sverige vaccineras alla barn mot polio och därför har sjukdomen inte funnits här på många år. Viruset finns idag kvar i ett fåtal länder i Asien och Afrika. Om man planerar att åka till ett land där polio finns ska man försäkra sig om att man har fullständigt vaccinationsskydd. Man kan annars riskera både att själv få sjukdomen och att sprida den vidare. Många som smittas av viruset blir inte själva sjuka, men kan ändå smitta andra.

De allra flesta som får polio blir helt friska. Några få blir förlamade, vanligtvis i benen. Man kan också bli förlamad i andningsmusklerna, och då är sjukdomen livshotande om man inte får vård. Polio är ofta en allvarligare sjukdom ju äldre man är när man smittas.

Om man har haft polio som barn kan man många år senare få besvär på nytt, så kallad postpolio. Man kan då bli svag i musklerna och mycket trött i kroppen.

Symtom

Polio brukar börja med att man får feber, blir trött, får huvudvärk och kräks. Ett fåtal får sedan en inflammation i ryggmärgen som kan orsaka förlamningar.

Behandling

Det finns ingen behandling mot polio. Om man blir förlamad i andningsmusklerna behöver man få hjälp att andas av en respirator.

När ska man söka vård?

Om man inte är vaccinerad mot polio och får symtom på sjukdomen ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller en akutmottagning.

Om man har haft polio tidigare i sitt liv och misstänker att man har fått postpolio bör man kontakta en vårdcentral.

Man kan alltid ringa 1177 Sjukvårdsrådgivningen för att få råd, även från utlandet: + 46 771 11 77 00.

Senast uppdaterad:
2014-12-05
Redaktör:

Jessica Envall, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna