Kolera

Allmänt

Kolera är en diarrésjukdom som orsakas av en bakterie.

Oftast uppstår koleraepidemier i länder med dålig vatten- och avloppsrening. Smittan sprids bland annat med förorenat vatten eller med mat som inte är ordentligt kokt eller stekt.

Det tar mellan tre till sex dagar från det man blir smittad till att man blir sjuk. Diarréer gör att man riskerar att bli kraftigt uttorkad.

Det finns ett drickbart vaccin mot kolera, men man rekommenderas i regel bara vaccinera sig om man vistas en längre tid i områden där sjukdomen är vanlig.

Symtom

Om man har kolera får man vattentunna diarréer. Man förlorar snabbt stora mängder vätska.

Behandling

Den stora vätskeförlusten måste snabbt ersättas för att man inte ska bli uttorkad. Oftast räcker det med att man behandlas med vätskeersättning, som man dricker. Om man är mycket uttorkad kan man få vätska direkt i blodet genom dropp. Ibland kan man behöva antibiotika.

När ska man söka vård?

Man ska ta kontakt med sjukvården om man

  • har vattentunna diarréer som gör att man är mycket trött och svag
  • har hög feber och fryser
  • har svåra magsmärtor eller återkommande kräkningar.

Ring telefonnumret + 46 771 11 77 00 när du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. För samtal till texttelefon när du är utomlands, ring + 46 771 - 11 77 99.

Senast uppdaterad:
2014-04-08
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna