Gula febern

Allmänt

Gula febern är en virussjukdom som finns i delar av Afrika och Sydamerika. Viruset skadar bland annat levern, vilket gör att huden blir gulfärgad.

Sjukdomen sprids med myggor. Däremot smittar den inte vid direktkontakt mellan människor. Det tar mellan tre till sex dagar från att man smittats tills man blir sjuk.

Gula febern är en livshotande sjukdom och plötsliga epidemier kan orsaka hög dödlighet. Man kan vaccinera sig mot sjukdomen.

Symtom

Oftast blir man allvarligt sjuk, levern inflammeras, man får ont i magen och kräks.

Behandling

Behandlingen är i första hand förebyggande genom vaccination. Det finns ingen behandling mot sjukdomen.

När ska man söka vård?

Om man får hög feber under eller efter en utlandsresa i länder där sjukdomen finns ska man söka vård direkt på vårdcentral eller akutmottagning.

Ring telefonnumret + 46 771 11 77 00 när du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. För samtal till texttelefon när du är utomlands, ring + 46 771 - 11 77 99.

Senast uppdaterad:
2014-04-08
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna