Resa med läkemedel

Skriv ut (ca 2 sidor)

Det är bra att veta vilka regler som gäller om du bor i Sverige och behöver ta med läkemedel när du ska resa utomlands. Detsamma gäller om du kommer hem med ett läkemedel som du har köpt i utlandet.

Skriv ut

Det är viktigt att förbereda sig i god tid före resan och särskilt om du reser med narkotikaklassade läkemedel.

Resa ut från Sverige med läkemedel

Resa ut från Sverige med läkemedel

Reglerna för att resa med olika typer av läkemedel skiljer sig åt mellan olika länder, även inom EU. Till exempel kan mängden läkemedel som du får ta med dig till det land du besöker skilja sig åt. Kraven på intyg kan också vara olika.

För att få veta vilka regler som gäller bör du kontakta landets ambassad här hemma i Sverige. Regeringskansliet har en så kallad diplomatlista som innehåller kontaktuppgifter till ambassader i Sverige.

Läs mer: Vård utomlands

Fäll ihop

Resa inom Schengen med narkotikaklassade läkemedel

Resa inom Schengen med narkotikaklassade läkemedel

  • Bilden föreställer en Europakarta med EU- och EES-länder samt Schweiz inprickade.

    Länder som ingår i Schengen. Länder som inte ingår fullt ut är Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Rumänien och Storbritannien.

Du behöver ett så kallat Schengenintyg om du reser till ett land inom Schengen med narkotikaklassade läkemedel, till exempel vissa värkmediciner och sömnmediciner. Intyget kan du få utskrivet på ett apotek, och det är giltigt i 30 dagar.

Det är viktigt att tänka på att Schengenreglerna inte gäller för alla EU-länder. Reser du till något av de länder som inte ingår i Schengen fullt ut är rådet att kontrollera med det aktuella landets ambassad vilka regler som gäller vid inresa med läkemedel. För att få mer information om Schengenavtalet kan du kontakta EU-upplysningen.

Du kan också kontakta det aktuella landets ambassad i Sverige om du reser utanför Schengenområdet med narkotikaklassade läkemedel och har frågor om införselregler.

Fäll ihop

Resa till Sverige med läkemedel

Resa till Sverige med läkemedel

Det finns olika regler för att ta in läkemedel i Sverige beroende på om du reser från ett land inom eller utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. I EES ingår EU-länderna, Island, Lichtenstein och Norge.

När du reser hem till Sverige från ett EES-land får du ta med läkemedel för ett års förbrukning.

Reser du hem från ett land utanför EES får du ta med läkemedel för tre månaders förbrukning.

Särskilda regler gäller för narkotikaklassade och dopningsklassade läkemedel.

När du packar ditt handbagage

Innan du packar ditt handbagage är det några saker du bör tänka på.

Du måste alltid kunna visa att läkemedlet är avsett för personligt bruk och för att behandla din sjukdom. Det kan du göra genom att ha med dig ett recept eller ett läkarintyg, eller genom att läkemedlet är försett med en apoteksetikett med ditt namn på.

Kontakta Transportstyrelsen för att få mer information om du behöver ta med flytande läkemedel, till exempel insulin, i handbagaget när du flyger.

Läs mer: Tullverket, Resa med läkemedel

Fäll ihop

Resa till Sverige med narkotikaklassade läkemedel

Resa till Sverige med narkotikaklassade läkemedel

Den mängd narkotikaklassade läkemedel som en person bosatt i Sverige får ta med sig hem från utlandet skiljer sig åt beroende på vilken narkotikaförteckning läkemedlet tillhör.
I Sverige räknas alla preparat som finns upptagna i narkotikaförteckningen som narkotika.

  • Om läkemedlet tillhör förteckning II och III får du ta med dig läkemedel för högst fem dagars förbrukning in i Sverige
  • Om läkemedlet tillhör förteckning IV eller V får du ta med dig läkemedel för högst tre veckors förbrukning in i Sverige.

Särskilda regler gäller om du är bosatt utanför Sverige.

I Läkemedelsverkets söktjänst Läkemedelsfakta kan du söka på läkemedlets namn eller verksamt ämne. Där hittar du information om vilken förteckning ett narkotikaklassat läkemedel tillhör.

Fäll ihop

Resa till Sverige med dopningsklassade läkemedel

Resa till Sverige med dopningsklassade läkemedel

Om du reser med läkemedel som är för personligt bruk men klassas som dopningsmedel, får du ta med dig läkemedel för 14 dagars förbrukning in i Sverige.

Med dopningsmedel avses

  • syntetiska anabola steroider
  • testosteron och testosteron-liknande ämnen
  • tillväxthormon
  • kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron och testosteron-liknande ämnen eller av tillväxthormon.
Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2018-11-22
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Marie Kerttu, Läkemedelsverket, Uppsala.

Fotograf:

Juliana Wiklund