Laga tänder

Skriv ut (ca 6 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Man kan behöva få en tand lagad om man till exempel fått ett hål i tanden eller om man har en gammal lagning som gått sönder. Det finns några olika sätt att laga en tand, det vanligaste är att tanden lagas med en fyllning. Tanden kan också lagas med en krona, en konstgjord tand som fästs över den egna tanden.

Ibland kan en tand behöva lagas med en tillfällig fyllning eller en tillfällig krona. Det görs i samband med en behandling som inte gjorts helt färdig, till exempel en rotfyllning. Det görs främst för att skydda tanden så att den inte irriteras av till exempel värme, kyla eller bakterier. En tillfällig fyllning eller krona är inte lika hållbar som en vanlig och måste bytas efter en tid.

Det finns olika material för att laga tänder och det vanligaste fyllningsmaterialet är komposit, som är en plastblandning. Kronor består oftast av metall eller keramiska material eller en kombination av båda.

Hur går behandlingen till?

Tandläkaren börjar med att undersöka tänderna. Sedan får man bedövning om man vill. Därefter borrar tandläkaren bort den skadade delen av tanden och sedan lagas hålet, antingen med en fyllning eller en krona.

Om man får en fyllning i tanden kan hela behandlingen göras vid ett tandläkarbesök. En krona tillverkas ofta av en tandtekniker och det kan dröja någon vecka innan den är klar. Sedan får man komma på ett nytt tandläkarbesök då kronan fästs på tanden. Ibland kan man få en tillfällig krona medan man väntar på den permanenta.

Hur mår man efteråt?

Om man har fått bedövning när tanden lagas brukar den sitta i några timmar efter behandlingen. Den släpper av sig själv efter ett tag och då mår man som vanligt igen. Det går bra att tugga med tanden strax efter behandlingen men det är bra att ta det försiktigt tills bedövningen har släppt.

Ibland kan man få vissa besvär efter att ha fått tanden lagad. Det kan till exempel kännas ömt när man tuggar eller ila från tanden när man exempelvis äter eller dricker något kallt, varmt, sött eller syrligt. Besvären brukar försvinna efter någon dag, men kan ibland vara längre. Om besvären inte försvinner efter några veckor eller om de förvärras kan man ta kontakt med den mottagning som lagade tanden.

Visa mer

Varför får man behandlingen?

Varför får man behandlingen?

Viktigt att laga skadade tänder

Hål i tänderna beror på tandsjukdomen karies. Om man har ett väldigt litet hål i en tand kan tandläkaren ibland bedöma att det inte behöver lagas. Då är det extra viktigt att hålla tanden ren så att hålet inte växer. Men om hålet är större blir det svårare att hålla rent från bakterier, det kan leda till att hålet växer och blir djupare. Därför måste hål i tänderna oftast lagas. Ett hål som inte lagas kan på sikt orsaka en inflammation och infektion i tandnerven, vilket kan leda till tandvärk och att tanden dör.

Ibland måste man laga en tand för att en gammal lagning har gått sönder eller för att tanden har blivit skadad. När en tand går sönder är det viktigt att den lagas, eftersom det blir svårare att hålla tanden ren och bakteriebeläggningar lättare kan bli kvar i tanden. Det kan leda till att man får nya hål i tanden.

Olika metoder för att laga tänder

Det finns tre olika typer av tandlagningar

• fyllningar
• kronor
• tillfälliga fyllningar och kronor.

Vilken metod som lämpar sig bäst beror på var hålet eller skadan sitter och hur stort det är. Det är skillnad på hur mycket de olika lagningsmetoderna kostar. Om det finns flera alternativ får man, i samråd med tandläkaren, välja hur tanden ska lagas.

Det finns flera olika material som tandläkaren kan använda för att laga en tand. Vilket material som är lämpligt beror på var skadan sitter och hur stor skadan är. Om man vet att man är överkänslig eller allergisk mot något material är det viktigt att berätta det för tandläkaren.

Vilket material som används påverkar kostnaden för behandlingen eftersom en del material är dyrare än andra. Man kan själv vara med och bestämma vilket material man ska få, i samråd med tandläkaren.

När tanden lagas med en fyllning

En vanlig fyllning är den lagningsmetod som de flesta förknippar med att laga en tand. En fyllning görs oftast för att laga hål eller mindre skador på tänderna. Fyllningen görs färdig direkt hos tandläkaren och man kan tugga med tanden strax efter behandlingen.

När tanden lagas med en krona

En krona är som en konstgjord tand som fästs över den egna tanden. Det görs oftast om den egna tanden har stora skador som inte kan lagas med en vanlig fyllning. För att få en krona behöver man oftast gå till tandläkaren minst två gånger.

Att laga en tand med en krona kostar ungefär fyra gånger mer än att laga tanden med en fyllning och därför används metoden mer sällan än tandfyllningar. Men det kan löna sig att laga en tand med en krona vid stora skador eftersom kronor ofta har hög kvalitet och håller länge.

När tanden lagas tillfälligt

Ibland kan en tand behöva lagas med en tillfällig fyllning eller med en tillfällig krona.

En tillfällig fyllning kan man få till exempel om man får någon annan behandling som inte kan göras helt färdig. När en tand ska rotfyllas kan man till exempel få en tillfällig fyllning över hålet i tanden. Syftet med den tillfälliga fyllningen är att skydda tanden så att den inte irriteras av till exempel temperaturväxlingar eller bakterier i munnen.

Ibland kan man få en tillfällig krona medan man väntar på att en permanent krona ska tillverkas. Syftet med den tillfälliga kronan är skydda tanden medan man väntar på den permanenta kronan.

En tillfällig fyllning eller krona håller inte lika bra som en vanlig och måste så småningom bytas ut.

Fäll ihop

Hur går behandlingen till?

Hur går behandlingen till?

Så går det till att få en fyllning?

Tandläkaren börjar med att undersöka tänderna. Om man har ett hål eller en mindre skada på en tand kan tandläkaren laga tanden med en fyllning.

Om man vill får man bedövning innan behandlingen startar eller under behandlingens gång. Sedan börjar tandläkaren med att ta bort den del av tanden som är skadad. Det vanligaste är att tandläkaren borrar för att få bort det som är skadat på tanden, ibland kan det göras med till exempel laserteknik eller med särskilda kemiska medel, men det är ovanligt.

Sedan förbereder tandläkaren tanden för att göra fyllningen. Fyllningen kan bestå av olika material, det vanligaste fyllningsmaterialet är komposit, en plastblandning. Ofta får man välja material i samråd med tandläkaren.

Fyllningen fästs på tanden och måste sedan hårdna. Det vanligaste sättet att få fyllningen hård är att belysa den med en särskild lampa. Det tar oftast bara 10 till 30 sekunder. Stora fyllningar måste belysas i omgångar för att hårdna ordentligt.

När fyllningen har hårdnat behöver tandläkaren oftast slipa på den för att forma fyllningen och tuggytan så att den passar bra in med de andra tänderna. Därefter polerar tandläkaren fyllningen för att den ska kännas jämn som de andra tänderna. Sedan är behandlingen klar.

Behandlingen tar oftast mellan 15 och 45 minuter. En komplicerad lagning kan ta lite längre tid.

Så går det till att få en krona

Tandläkaren börjar med att göra en undersökning. Om man har en mer omfattande skada på någon tand kan tandläkaren laga tanden med en krona.

Om man vill får man bedövning innan behandlingen startar eller under behandlingens gång. Sedan borrar eller slipar tandläkaren bort den skadade delen av tanden. Det kan också göras med laserteknik, men det är ovanligt. En ganska stor del av tanden måste tas bort för att kronan ska få plats ovanpå den egna tanden. Det tar oftast omkring 10 till 20 minuter.

När tanden har borrats eller slipats ned tillräckligt mycket, gör tandläkaren ett avtryck av tänderna. En form fylls med ett särskilt avtrycksmaterial och sätts över tänderna i käken där kronan ska fästas. Formen får sitta kvar i några minuter så att avtrycksmaterialet stelnar. Sedan lossas formen försiktigt från tänderna. Tandläkaren tar även ett avtryck av tänderna i den andra käken. Avtrycken används för att göra en gipsmodell av tänderna som används när kronan ska tillverkas. En modell av tänderna kan även göras elektroniskt med hjälp av en optisk avläsare.

Kronan tillverkas oftast av en tandtekniker och det kan ta någon vecka innan den är klar. Kronor görs vanligtvis i metall eller keramiska material eller en kombination av båda. Ofta får man välja material i samråd med tandläkaren.

Ibland kan man behöva en tillfällig krona medan man väntar på den permanenta. Den tillfälliga kronan är inte lika hållbar och fästs inte lika ordentligt i munnen. Därför är det lätt att ta bort den tillfälliga kronan när den permanenta kronan är klar.

När kronan är färdig hos tandteknikern får man gå på ett återbesök hos tandläkaren. Tandläkaren kontrollerar att kronan passar bra in i bettet och sätter sedan fast kronan med ett särskilt cement. När cementet har hårdnat och kronan sitter fast kontrollerar tandläkaren att den sitter bra och att den passar in med de andra tänderna.

Så går det till att få en tillfällig fyllning

I samband med att man får någon annan behandling hos tandläkaren eller om tandläkaren inte hinner göra en permanent lagning kan man behöva få en tillfällig fyllning. Tandläkaren fyller då igen skadan i tanden med ett täckande material för att skydda tanden fram till nästa behandlingstillfälle. Ofta används ett särskilt tandcement. Materialet läggs i tanden och får sedan hårdna. När fyllningen hårdnat kan tandläkaren behöva slipa lite på den för att tuggytan ska bli bra och för att det ska kännas bekvämt i munnen. Att få en tillfällig fyllning i en tand tar bara några minuter.

Efter en tid får man komma på ett nytt besök hos tandläkaren för att avsluta behandlingen och göra en ny permanent lagning. Den tillfälliga fyllningen är då lätt för tandläkaren att ta bort.

Så går det till att få en tillfällig krona

I samband med att man ska få en krona kan man ibland behöva få en tillfällig krona i väntan på att den permanenta kronan ska tillverkas. En tillfällig krona består oftast av plast och är inte lika stark som en vanlig krona. Den tillfälliga kronan fästs på tanden med hjälp av ett tillfälligt cement. Det tillfälliga cementet är inte lika starkt som ett vanligt tandcement och det är lätt för tandläkaren att ta bort den tillfälliga kronan när den permanenta kronan är klar.

Hur mår man efteråt?

Om man har fått bedövning när tanden lagas brukar den sitta i några timmar efter behandlingen. Den släpper av sig själv efter ett tag och då mår man som vanligt igen. Det går bra att tugga med tanden strax efter behandlingen men det kan vara bra att ta det försiktigt tills bedövningen har släppt, särskilt om man äter eller dricker något varmt.

För det mesta mår man som vanligt efter att ha lagat en tand. Ibland kan det kännas lite ömt när man tuggar eller i undantagsfall ila i tanden om man dricker eller äter något kallt, varmt, sött eller syrligt. Besvären brukar försvinna efter någon eller några dagar. Om besvären inte har försvunnit efter några veckor eller förvärras avsevärt kan man ta kontakt med mottagningen igen.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-02-09
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Bengt-Åke Orrell, tandläkare, Tandhälsan Nälden, Jämtland