Hjälpmedel vid tal- och språkskada

Information

Information

Hjälpmedel om man har tal- och språksvårigheter

Om man har en tal- och språksvårigheter finns det hjälpmedel för att underlätta kommunikation. Hjälpmedlen kan vara mycket enkla, som bilder för kommunikation med symboler, eller mer tekniskt avancerade som till exempel samtalsapparater.

Det finns också hjälpmedel som underlättar kommunikation med andra på distans, som bildtelefon eller texttelefon.

I vissa landsting finns Taltjänst som hjälper till med talstöd, lässtöd och skrivstöd.

Vart vänder man sig?

Logopeder, och ibland arbetsterapeuter, skriver ut hjälpmedel för tal- och språksvårigheter. För att få kontakt med en logoped kan man kontakta vårdcentralen eller den rehabiliterings- eller habiliteringsenhet där man behandlas.

Hjälpmedelscentralen eller motsvarande kan upplysa om hur det är i det egna landstinget.

Dataresurscenter, så kallade Redah-center är speciella enheter för utprovning av hjälpmedel baserad på avancerad datorteknik och drivs av landstingen. Dataresurscenter finns i Göteborg, Linköping, Lund, Furuboda, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. På några av dataresurscentren finns en särskild enhet för insatser inom kommunikationsområdet som erbjuder utbildning, utredning, behandling och hjälpmedel för att den enskilde ska kunna kommunicera med andra. I Malmö finns en sådan fristående enhet.

I de flesta landsting/regioner finns speciella enheter eller team som arbetar med datorbaserade hjälpmedel. Hjälpmedelscentralerna eller motsvarande kan upplysa om hur det är i det egna landstinget/regionen.

Mer information kan man få från Hjälpmedelsinstitutet, tel 08–620 17 00.

Fäll ihop
Skriv ut
Publicerad:
2012-04-04
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på katalogen "Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning" från Hjälpmedelsinstitutet. Katalogen finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats som pdf-fil.