Senast reviderad 2013-09-16

Vad kan jag göra när min mamma inte klarar att sköta min sjuka pappa i hemmet och inte vill ta emot hjälp?

Fråga

Min pappa vårdas av min mamma i deras privata hem efter en stroke för cirka tio år sedan. Båda är strax över 80 år och min pappa försämras allt mer genom ett naturligt åldrande, men också genom den allt sämre omvårdnad han får av min mamma. Hon orkar inte längre ta hand om pappa tillräckligt bra, men själv inser hon inte detta. Min mamma tycker att hon klarar allt själv och vill inte släppa in främmande människor i deras hem.

Flera gånger har min pappa vårdats på kommunens eller landstingets olika vårdinrättningar. Ofta kommer han in i detta system genom att helt enkelt bli så dålig att ambulanstransport behövs till sjukhus. Dessa besök på allmänna vårdinrättningar blir återhämtningsperioder då min pappa får rätt vård och omsorg, som i sin tur medverkar till att hans allmäntillstånd blir mycket bättre. När han anses färdigbehandlad får pappa åka hem igen och det hela börjar om.

Vad kan man som anhörig göra?

Svar

Det här är ett inte helt ovanligt problem, och i princip är det naturligtvis din pappas behov av vård och inte din mammas önskan att inte släppa in främmande som ska avgöra vilka vårdinsatser som ska ske i hemmet. Min erfarenhet är att det bästa ändå är att på något sätt försöka vinna den misstänksamma anhörigas förtroende. En del tålamod brukar dock behövas för att uppnå detta.

De flesta äldre människor i dina föräldrars situation brukar acceptera ett hembesök av en eller två personer som arbetar i sjukvården om det inte finns några villkor ställda före besöket. Oftast kan de äldre tänka sig att släppa in en distriktssköterska för att hälsa på. Men man kanske inte från början vill lova att öppna sitt hem två timmar fyra gånger dagligen för människor man inte känner.

Äldrevården är olika organiserad i olika delar av landet, men en distriktssköterska som är anställd av landstinget eller kommunen brukar finnas tillgänglig för att göra hembesök på det här sättet. Om den sjuksköterska som kommer hem är klok, och inte för otålig, brukar det efter hand gå att komma överens med de gamla om att de faktiskt behöver hjälp och kan tänka sig att ta emot den.

Det finns stora fördelar med att några få personer bjuds in i hemmet för att träffa gamla människor på det här sättet jämfört med en vårdplanering på sjukhus. Det viktigaste är kanske att den som är gammal ofta känner mer värdighet vid ett hembesök. Man är ju alltid "herre (eller fru) i sitt hus" och den som besöker är en gäst med de rättigheter och skyldigheter det för med sig. För en lite misstänksamt lagd person är det lättare att känna att man inte förlorat kontrollen över sitt liv när någon eller några få personer gör ett besök på det här viset.

Sist men inte minst ser en klok sjukvårdare oerhört mycket vid ett hembesök, till exempel att den som kanske är vilsen och förvirrad i miljön på vårdcentral eller sjukhus kanske klarar sig mycket bättre hemma. Tyvärr kan det ju också vara så att man som sjukvårdare möts av misär och vanvård i hemmiljön.

I mitt arbete som distriktsläkare har jag sällan eller aldrig varit med om att någon vägrat ta emot hembesök av distriktssköterskan. En distriktssköterska är en specialistutbildad sjuksköterska som, efter flera års arbete som sjuksköterska på vårdavdelning eller mottagning och ytterligare ett års vidareutbildning, får förtroendet att arbeta självständigt på det sätt som svenska distriktssköterskor gör.

Du skriver inte så mycket om dina föräldrars psykiska hälsa. Rent praktiskt skulle det kunna vara så att anledningen till att din mamma inte vill ha hjälp är att hon inte själv är frisk. Om någon på grund av, som lagtexten uttrycker det, "sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden" (med detta sista avses i regel missbruk) behöver ha hjälp med att "bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person" kan överförmyndaren utse en förvaltare. Detta är ungefär samma sak som det som förut kallades förmyndare. Ett läkarintyg krävs självklart.

Jag tycker du ska ta kontakt med din pappas läkare och förklara situationen. Be honom eller henne ordna ett hembesök så att du får sjukvårdens hjälp att hjälpa dina föräldrar.

Christina Ledin, Läkare, specialist i allmänmedicin