Alkoholtest - om du är man

Självtestet kräver JavaScript

Du måste ha JavaScript aktiverat för att göra självtestet.

Var går gränsen för att dricka så att du riskerar din hälsa? Både regelbundet drickande och berusningsdrickande kan innebära risk för sociala problem samt ohälsa och skador.

Senast uppdaterad:
2017-05-16
Redaktör:

Johanna Brydolf, 1177 Vårdguiden.

Granskare:

Kerstin Damström Thakker, Dr Med, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.