Oro under graviditeten

Man kan bli känsligare än vanligt

Särskilt under graviditetens första del är många känsligare än vanligt. Det beror på att man påverkas av en mängd hormoner på ett sätt som kan kännas jobbigt. Trötthet, irritation och många funderingar kring framtiden är vanliga. Som partner kan det vara svårt att förstå vad som händer eftersom det ofta går mycket fort från att den blivande mamman mår bra till att hon känner sig gråtfärdig och undrar över meningen med allt. För de allra flesta kvinnor blir det bättre med tiden.

Även om ett barn är planerat och efterlängtat är det inte ovanligt att både kvinnan och hennes partner kan börja ifrågasätta sig själva, och till exempel undra över om man verkligen är redo att bli förälder. Man kan uppleva det som provocerande om den ena i förhållandet uttrycker sin osäkerhet och den andra parten känner sig lycklig. Eftersom de här känslorna är mycket vanliga kan det vara bra att prata med varandra. Det betyder oftast inte att man verkligen ångrar sig, utan att man har vanliga funderingar inför ett vägskäl i livet.

Graviditeten kan väcka frågor och minnen

Graviditeten väcker ofta frågor om hur man ska klara av att bli förälder och man kan börja fundera över den egna barndomen. Man kan bli påmind om både bättre och sämre sidor av sin egen relation till sina föräldrar. Många har höga krav på hur de ska bli som föräldrar och hur de önskar att livet ska bli.

Även andra saker i livet som man kanske har förträngt eller helt enkelt trott att man varit klar med kan dyka upp när man är gravid. Det kan vara allvarliga händelser, exempelvis övergrepp eller händelser som man kanske inte trott varit så allvarliga, men som nu gör sig påminda. Om man kan tala med någon nära vän eller sin partner är det bra, men vissa behöver professionell hjälp av till exempel en psykolog.

Oro och nedstämdhet

Alla mår inte bra och är lyckliga under graviditeten. Det kan finnas många orsaker till det. En vanlig orsak kan vara oro inför hur livet med ett litet barn kommer att bli. Graviditeten kan utsätta relationen mellan de blivande föräldrarna för en prövning, speciellt om man som gravid kvinna inte mår bra.

Vissa blivande mammor kan vara sjuka ofta och graviditeten blir en prövning, inte minst eftersom det finns förväntningar på att man ska stråla av lycka och välmående. Om man känner sig mycket ledsen, nedstämd eller ångestfylld brukar MVC kunna hjälpa till med att förmedla en samtalskontakt. Många gånger räcker det med att tala med sin barnmorska. Ibland behöver man träffa en psykolog eller kanske en läkare.

Om man redan har barn

Föräldrar som redan har barn kan oroa sig för hur det kommer att bli när nästa kommer. En del har svårt att tro att man kan älska ett barn till lika mycket. Andra oroar sig för hur äldre barn kommer att må när föräldrarna ägnar tid och energi åt ett litet syskon.

Det kan vara svårt att förbereda barn på att de ska få syskon och vad det innebär. Därför kan det vara bra att be någon annan vuxen om hjälp i början, så att man kan ägna lite mer tid åt det eller de barn som är större.

Fosterdiagnostik

De allra flesta barn föds friska, men en del blivande föräldrar oroar sig för att deras barn ska ha någon medfödd sjukdom eller skada. En del sådana kan man få reda på med olika metoder för fosterdiagnostik.

Det finns olika åsikter om fosterdiagnostik. En del tycker att det är en fördel att veta och få information, andra tycker att det är en belastning som skapar onödig oro under graviditeten. Det är viktigt att själv tänka efter vad man vill ha informationen till, om provet skulle visa någon sjukdom eller skada hos fostret. Man kan ställas inför frågan om att göra abort. Väljer man att fullfölja graviditeten så har man fått vetskapen om sjukdomen eller skadan tidigt och kan förbereda sig under graviditeten för att bättre ta hand om barnet när det föds.

Planera för framtiden

I början av graviditeten kan det kännas avlägset att börja planera för att vara ledig. Men oftast är det bra med en paus innan barnet kommer och man kan behöva planera det i tid. Man kan ta ut föräldraledighet eller kanske spara några veckors semester.

Även om man inte har ett tungt arbete brukar det vara bra att ha lite tid att vila innan förlossningen. Första tiden efter att barnet har kommit kan vara tröttsam. Det är en stor omställning för kroppen att behöva vakna flera gånger per natt, komma igång med amningen och återhämta sig. Många som får sitt första barn kan reagera över att plötsligt vara helt bundna och inte kunna styra över sin tid.

Försäkringskassan har bra information om vilka regler som gäller om man vill vara ledig från arbetet.

Ordna för det nya

När förlossningen närmar sig börjar många blivande föräldrar att förbereda sig på att det kommer ett nytt liv. Det är vanligt att stora renoveringsprojekt dras igång inför den nya familjemedlemmens ankomst. Det kallas ofta för att man "boar". Andra vågar inte planera alls av rädsla för att ta ut glädjen i förskott. Men det kan vara bra om det mesta är på plats eller finns lättillgängligt när barnet är fött.

Tankar inför förlossningen

Under den sista delen av graviditeten börjar många fundera mer på förlossningen. Det är vanligt att man är orolig för att något dåligt ska hända. Man kan vara orolig för att man har mått "för bra" och tänka att "det får inte vara så här lätt". Eller så tänker man motsatsen, "allt har varit så jobbigt, det kanske inte är meningen att jag ska få vara glad". Det är vanligt och helt normalt. Barnets födelse är en av livets största händelser och det kan vara svårt att ta till sig att det faktiskt i stort sett alltid blir bra.

Vissa har en rädsla för att föda som är så stor att de har svårt att leva som vanligt.

Partnerns tankar inför förlossningen

Även som partner kan man ha många funderingar. Den viktiga rollen man har som partner är att finnas som ett tryggt stöd för kvinnan som föder. Det räcker med att bara vara där, man behöver inte kunna något speciellt. Personalen hjälper till med tips på vad man som partner kan göra för att underlätta.

Det är svårt att förbereda sig på att vara ett bra stöd när man inte vet vad som väntar. En del blivande pappor eller partners kan uppleva tanken på förlossningen som skrämmande. Som partner förväntas man vilja vara med under förlossningen och vara bästa tänkbara stöd. För de allra flesta är det självklart, men det finns även de som verkligen inte vill vara med av något skäl.

Förbereda sig inför förlossningen

När förlossningen kommer närmare är det bra att börja tänka på hur man kan förbereda sig och vilket stöd och vilken hjälp man vill ha. Om man vill kan man läsa böcker eller prata med andra om deras erfarenheter. MVC anordnar oftast kurser för både förstagångsföräldrar och flergångsföräldrar.

Man kan fundera över vem man vill ha med som stöd under förlossningen, om det inte är självklart med ens partner. Det kan vara till exempel en syster eller vän. Det är bra att prata med sin partner eller den som ska vara med vid förlossningen om hur man vill ha det. Man kan också skriva ett så kallad förlossningsbrev tillsammans.

Senast uppdaterad:
2012-10-30
Skribent:

Anna-Karin Månsson, barnmorska, mödrahälsovården i Lund

Redaktör:

Anna Åkerman, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Katri Nieminen, gynekolog och förlossningsläkare, kvinnokliniken i Norrköping