Behandling vid cancer

Foto på Arja

Att leva med ett nytt bröst

Efter operationen använder Arja bröstprotes, och tycker det fungerar bra. Fyra kvinnor berättar om hur de valt att ersätta bröstet de förlorat.

Läs hela artikeln

Att genomgå cancerbehandling

Att genomgå cancerbehandling

Efter cancerbehandlingen

Efter cancerbehandlingen

Besvär vid cancerbehandling

Besvär vid cancerbehandling