Läsning om att hantera en livskris

Här presenterar vi ett mindre urval böcker som handlar om sorg och livskriser. Listan innehåller inte de allra senast utkomna titlarna, utan sådana som relativt enkelt går att finna på ett bibliotek eller i en bokhandel.

BokomslagLivsglädjen och det djupa allvaret - om existentiell kris och välbefinnande
Peter Strang
2007, Natur och Kultur

Peter Strang är cancerläkare och professor vid Karolinska institutet. Han berättar att han i sin yrkesroll ofta stött på existentiella frågor kring livet och döden, ensamhet, meningslöshet, andlighet och mening. Han menar att vi alla någon gång i livet kommer i kontakt med dessa tankar och frågor, men att det är särskilt påtagligt i det han kallar för gränssituationer i livet, skeden då vi går igenom förändringar och kriser av olika slag. En av dem som påverkar oss starkast är att drabbas av en livshotande sjukdom. Strang belyser sina tankar med berättelser från de många möten han haft med svårt sjuka patienter. 

 

BokomslagAtt vara levande
Carl-Magnus Stolt
2006, Natur och Kultur

Vad det är som får människan att hålla sig kvar vid livet och inte släppa taget även om de hamnar i svåra omständigheter? Hur förblir man levande, inte bara vid liv, trots sjukdom och kriser? I boken beskriver läkaren Carl-Magnus Stolt möten med patienter, och hur deras historier och livsöden berört honom. Dessa möten är utgångspunkter för Stolts vidare reflektioner kring livskänsla, återhämtning och överlevande. Han söker sig fram, ger inga färdiga svar, men visar hur poesi, musik, filosofi, naturupplevelser och inte minst kärleken kan vara det som får oss att känna oss levande igen.

 

BokomslagMeditationer i livskriser
Paul Brunton
1997, Larsons förlag

Paul Brunton var en brittisk filosof och mystiker som skrivit flera böcker om andligt sökande och meditation. “Meditationer i livskriser” består av korta texter, reflektioner och meditationer, att hämta stöd ur i svåra stunder. Det är kanske inte en bok att läsa i ett svep, utan snarare att läsa här och var, då och då. Boken är uppdelad i avsnitt med rubrikerna Lägg ner din börda, Vila och förnyelse, Svårigheter som läromästare, Healing samt Död och separation. Texterna är hämtade ur The Notebooks of Paul Brunton, Bruntons efterlämnade anteckningar, som kommit ut i 16 volymer.

 

BokomslagNär livet går sönder - en bok om kriser och hur vi möter dem
Cecilia Wikström
2005, Uppsala Publishing house

Cecilia Wikström är präst i Svenska kyrkan och har mångårig erfarenhet av att möta människor i sorg och kris. Bokens syfte är främst att vara ett stöd i hur vi som medmänniskor kan hjälpa andra i kris, men också indirekt hur vi kan lära oss möta kriser själva. Den beskriver olika typer av kriser, krisens olika stadier och råd om hur man bäst kan agera som stöd när en närstående drabbats av förlust eller kris. Några kapitel behandlar krishantering på arbetsplatsen, och här finns konkreta råd, tänkvärda texter och praktiska övningsuppgifter för krisgrupper.

Senast uppdaterad:
2011-01-31
Skribent:

Unn Hjohlman, Stockholms stadsbibliotek

Redaktör:

Emma Holmér, 1177 Vårdguiden