Långa barn

Kroppslängden beror till stor del på ärftlighet. Om ett barn är ovanligt långt är oftast föräldrarna det också. Om barnet är mycket långt i förhållande till andra barn och lider mycket av det, kan barnet ibland erbjudas behandling som stoppar tillväxten. Det är mycket ovanligt att långvuxenhet beror på en sjukdom.

Ovanligt lång eller onormalt lång

Med hjälp tillväxtkurvan går det att se hur långt barnet är i jämförelse med andra barn i samma ålder. Ett barn som har en längd som ligger mer än två kanaler över genomsnittet kan sägas vara ovanligt långt, men det är helt normalt om föräldrarna också är så långa. För en vuxen kvinna motsvarar det en längd över 180 cm och för en man över 194 cm. Det är ganska få barn som är så långa men det är bara onormalt om långvuxenheten beror på en sjukdom.

Om barnet är mycket långt i förhållande till andra barn i samma ålder, och lider mycket av det, kan barnet i vissa fall få behandling. Det sker i sådana fall under slutet av uppväxten. Tillväxten kan stoppas antingen med hjälp av hormoner, eller genom att vissa av skelettets tillväxtzoner förstörs vid en operation.

Båda behandlingarna har nackdelar. Hormoner kan ge biverkningar under behandlingen och ibland ge komplikationer på lång sikt. Påverkan på tillväxtzonerna leder till att kroppens proportioner förändras. Om tillväxten stoppas i exempelvis ett tillväxtområde i benet fortsätter resten av benet och armarna att växa. Därför görs inga sådana behandlingar om det inte finns starka skäl.

Barn som föds stora

Sjukdomar hos den gravida kvinnan kan leda till att barnet växer sämre eller blir storvuxet. Vid otillräckligt behandlad diabetes, kan förhöjda blodsockernivåer hos den gravid kvinnan leda till att barnet får för mycket energi. Barnet blir då ofta både tyngre och längre än förväntat. Men det brukar justeras av sig själv inom några månader och barnet brukar inte bli större än andra barn.

Barn som föds flera veckor efter datumet för beräknad förlossning är ofta stora, eftersom de fått längre tid på sig att växa i magen.

Marfans syndrom

En ovanlig sjukdom som ger långvuxenhet är Marfans syndrom. Sjukdomen är ärftlig och barnet är ofta långt redan vid födseln. Barnet blir ofta långvuxet och smalt med mycket långa och smala armar, ben, fingrar och fötter.

Symtomen varierar mycket. Förutom besvär i skelett och leder kan sjukdomen ge symtom från till exempel hjärta, blodkärl, ögon och lungor.

Det finns även några andra mycket ovanliga sjukdomar som kan ge extrem långvuxenhet.

Publicerad:
2011-09-16
Skribent:

Lars Gelander, läkare, specialist i barnmedicin, Barn- och ungdomsspecialistcentrum, Angereds Närsjukhus, Göteborg

Redaktör:

Linda Ahlqvist, 1177.se

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden