Psykiska sjukdomar och besvär

Har du besökt psykiatrin? Ta chansen att påverka

Du som nyligen har haft kontakt med psykiatrin kan bli tillfrågad att delta i en enkät. I den får du svara på frågor om hur du upplevde vården. Varje person har sin unika upplevelse, därför är det viktigt att just du deltar. Dina svar kan hjälpa till att utveckla vården.

Det är frivilligt att delta i undersökningen. Dina svar är anonyma och kommer inte att kunna kopplas till dig personligen. 

Endast du som blivit utvald kan svara på enkäten. Läs mer om hur urvalet har gjorts längre ner i den här texten.

Logga in och fyll i dina kontaktuppgifter för att delta. 

Vem kan svara på enkäten?

Du får enkäten i mejl till din inkorg här på 1177.se om något av det här stämmer in på dig:

  • Du har haft ett fysiskt besök, telefonkontakt eller en digital kontakt inom den specialiserade psykiatriska vården under våren 2022.
  • Du har tillsammans med ditt barn haft ett fysiskt besök, telefonkontakt eller en digital kontakt inom den specialiserade psykiatriska vården under våren 2022.

Vad behöver jag göra för att delta?

För att få enkäten digitalt måste du ha loggat in på 1177.se och fyllt i dina kontaktuppgifter. Du behöver även tillåta att 1177 skickar notiser till dig.

Om du inte har loggat gör du så här:

  • Logga in på 1177.se.
  • Klicka på inställningar och fyll i e-post eller mobilnummer.
  • Välj om du vill bli kontaktad per mejl eller sms.
  • Klicka i "aviseringar" så får du en påminnelse när enkäten skickas till dig.

Du som inte har loggat in på 1177.se får i stället en pappersenkät via posten.

Vilken typ av frågor ställs i enkäten?

Frågorna handlar om hur man har upplevt den vård man har fått. Exempel på frågor som ställs i enkäten är bland annat följande:

  • Hur upplevde du vårdpersonalens bemötande?
  • Hur delaktig fick du vara i din behandling?
  • Fick du tillräckligt med information?

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Om enkäten skickats till ett barn kan en vårdnadshavare hjälpa till att svara på frågorna, om barnet vill det. 

Hur behandlas mina uppgifter?

Dina svar kan inte kopplas till dig personligen. Vården kan inte se vad du har svarat. Personuppgifter som namn och personnummer får enligt lag aldrig lämnas ut.

Var kan jag ta del av resultaten?

Det kan ta några månader från att svaren skickas in till att resultatet publiceras på webbplatsen. När alla svar har sammanställts visas det på Nationell Patientenkäts webbplats. Resultaten redovisas enbart gruppvis när tillräckligt många har svarat.

Här kan du se tidigare resultat från Nationell Patientenkät

Varför görs enkäten?

Frågorna i enkäten har utformats av regionerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Syftet är att regionerna ska få underlag för planering och förbättring av verksamheterna, utifrån patienternas perspektiv. Resultatet av enkäten kommer också att användas för att regionerna ska kunna göra jämförelser mellan olika vårdenheter.

Har du synpunkter eller frågor om enkäten?

Hör av dig till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR på info@skr.se om du har frågor om enkätens innehåll eller utformning.

Jag vill svara men har inte fått en enkät, vad gör jag?

Under 2022 tillfrågas ett urval av dem som nyligen besökt eller varit i kontakt med psykiatrin. Det är bara de som valts ut som kan delta i undersökningen. Urvalet har gjorts slumpmässigt. Orsaken är att underlaget ska vara representativt för Sveriges befolkning.

Du som inte har fått ett erbjudande om att delta kommer därför inte att kunna svara denna gång. Du kan fortfarande lämna synpunkter på din vård genom att kontakta den mottagning där du har fått vård.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården.

Till toppen av sidan