Må bra psykiskt under coronapandemin

Så hanterar du oro och rädsla

Innehållet gäller Stockholms län

Pandemin som pågått nu i snart två år påverkar oss på många sätt. Det är naturligt att känna oro och rädsla och vi kan till och med reagera på sätt som påminner om symtom på covid-19. Att känna till några av de vanliga sätt som kroppen kan reagera på kan göra att det blir lättare att förstå.

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus och risken för smitta kanske mer än andra skapar ökad oro och rädsla eftersom den varken syns, luktar, smakar eller hörs. Vi vet inte hur länge den här smittan kommer att pågå. Det innebär att det kännas otryggt även på platser där man brukar känna sig trygg, till exempel i skolan eller på arbetet. Egentligen är rädsla en naturlig reaktion som ska fungera som ett skydd och hjälpa oss att öka vår beredskap inför faror. Men när man inte har kontroll och inte vet vad som är farligt kan man bli rädd, misstänksam och oroa sig för att mer otäckt ska komma att ske.

Psykolog- och psykoterapeut Charlotte Therup Svedenlöf berättar om vanliga tankar vid kriser och ger strategier för hur man kan bemöta dem. Hon berättar också om hur vi vuxna kan bemöta barns tankar och funderingar.

Olika sätt att reagera

Hur man reagerar på corona-pandemin skiljer sig åt från person till person. Vissa reagerar mycket starkt medan andra kanske inte reagerar alls. Men om man känner till olika sätt att reagera, blir det ofta lättare att förstå både sina egna och närståendes reaktioner. Reaktioner i samband med denna pandemi kan vara att:

 • bli orolig, rädd och mer sårbar än vanligt
 • bli rastlös, får svårt att sitta still och att koncentrera dig på andra saker
 • mer otålig och lättirriterad än du annars brukar vara
 • få svårt att företa dig någonting
 • vilja vara ensam - eller tvärtom undvika ensamhet
 • få svårt att sova och mardrömmar

Kroppsliga reaktioner

Kroppen kan också reagera med symptom som påminner om covid-19, vilket i sin tur kan öka på oron. Det kan till exempel vara:

 • darrningar och svettningar
 • huvudvärk
 • hjärtklappning
 • yrsel och svimningskänsla
 • brist på aptit
 • matthet eller spänningar
 • värk i musklerna främst i bröstkorgen, axlarna och nacken

Tio röster om covid-19

När ett nytt och hittills okänt virus upptäcks är det mycket vanligt att reagera på olika sätt. Du kan uppleva overklighetskänslor, nedstämdhet, längtan, starka känslor, att tidigare svårigheter vaknar till liv, sömnsvårigheter, osäkerhet, eller att du inte reagerar alls.

Till toppen av sidan