MÅ BRA PSYKISKT UNDER CORONAPANDEMIN

Så hanterar du oro och rädsla

Innehållet gäller Stockholms län

Det nya coronaviruset och den ständiga nyhetsrapporteringen om antal sjuka och döda, påverkar oss på många sätt. Det är naturligt att känna oro och rädsla och vi kan till och med reagera på sätt som påminner om symtom på covid-19. Att känna till några av de vanliga sätt som kroppen kan reagera på kan göra att det blir lättare att förstå.

Covid-19 är en biologisk smitta som kanske mer än andra skapar ökad oro och rädsla eftersom den varken syns, luktar eller hörs. Vi vet inte heller hur länge den här smittan kommer att pågå. Det innebär att det kännas otryggt även på platser där man brukar känna sig trygg, till exempel i skolan eller på arbetet. Egentligen är rädsla en naturlig reaktion som ska fungera som ett skydd och hjälpa oss att öka vår beredskap inför faror. Men när man inte har kontroll och inte vet vad som är farligt kan man bli rädd, misstänksam och oroa sig för att mer otäckt ska komma att ske.

Psykolog- och psykoterapeut Charlotte Therup Svedenlöf berättar om vanliga tankar vid kriser och ger strategier för hur man kan bemöta dem. Hon berättar också om hur vi vuxna kan bemöta barns tankar och funderingar.

Olika sätt att reagera

Hur man reagerar på corona-pandemin skiljer sig åt från person till person. Vissa reagerar mycket starkt medan andra kanske inte reagerar alls. Men om man känner till olika sätt att reagera, blir det ofta lättare att förstå både sina egna och närståendes reaktioner. Reaktioner i samband med denna pandemi kan vara att:

 • bli orolig, rädd och mer sårbar än vanligt
 • bli rastlös, får svårt att sitta still och att koncentrera dig på andra saker
 • mer otålig och lättirriterad än du annars brukar vara
 • få svårt att företa dig någonting
 • vilja vara ensam - eller tvärtom undvika ensamhet
 • få svårt att sova och mardrömmar

Kroppsliga reaktioner

Kroppen kan också reagera med symptom som påminner om covid-19, vilket Det i sin tur kan öka på oron. Det kan till exempel vara:

 • darrningar och svettningar
 • huvudvärk
 • hjärtklappning
 • yrsel och svimningskänsla
 • brist på aptit
 • matthet eller spänningar
 • värk i musklerna främst i bröstkorgen, axlarna och nacken

Kbt-baserad självhjälpsprogram på nätet

Det finns ett kostnadsfritt självhjälpsprogram på nätet för oro i samband med covid-19. Programmet är utvecklat och vetenskapligt utvärderat av forskare vid Karolinska Institutet. Programmet tar ungefär tre veckor att arbeta med och passar dig som vill jobba självständigt med att hantera din oro. Det finns ingen vårdpersonal eller behandlare som följer dig i programmet. Mår du mycket dåligt ska du kontakta vården i första hand.

Läs mer om programmet och hur du loggar in här.

Tio röster om covid-19

När ett nytt och hittills okänt virus upptäcks är det mycket vanligt att reagera på olika sätt. Du kan uppleva overklighetskänslor, nedstämdhet, längtan, starka känslor, att tidigare svårigheter vaknar till liv, sömnsvårigheter, osäkerhet, eller att du inte reagerar alls.

När ska jag söka vård?

Om du har starka och långvariga reaktioner ska du söka professionell hjälp. Vänta inte för länge.

Hjälp och stöd för vuxna i samband med covid-19

Hjälp och stöd för barn och unga

Råd på andra språk

I Stockholms län kan också få råd på följande språk: 

 • Engelska – ring telefon 1177 dygnet runt
 • Finska – ring telefon 1177 vardagar klockan 8–12
 • Arabiska – ring telefon 08-123 130 80 alla dagar klockan 8–22
 • Somaliska – ring telefon 08-123 130 90 vardagar klockan 8–17
 • Persiska – ring telefon 08-123 130 87 vardagar klockan 8–17

Om du förlorat en anhörig

Om någon plötsligt går bort och man kanske inte ens har haft möjlighet att ta farväl, kan man känna både ångest eller skuld över att vara den som har överlevt. Läs om reaktioner, tankar och känslor när någon har dött.

Mer information

Råd till dig som varit med om en allvarlig händelse

Vägar genom sorg - en skrift från katastrofpsykologi.se

Information till barn och tonåringar som är oroliga för coronaviruset samt information till föräldrar och andra vuxna.

Till toppen av sidan