Om vaccin mot covid-19

Vaccination mot covid-19 för 12–15-åringar vid skolor i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Region Stockholm är ansvarig för vaccinationsinsatsen vid länets skolor. Länsstyrelsen har tagit fram en övergripande plan och samordnar vaccinatörer med skolorna. Skolsköterskor vid barnets skola och vaccinatörer samarbetar kring när och hur själva vaccinationen ska genomföras. Det är vaccinatörerna som har det medicinska ansvaret.

This article is avilable in multiple languages

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn som fyllt 12 år–15 år ska erbjudas vaccination mot covid-19. Vaccin erbjuds både för att skydda barnet mot covid-19 och för att minska den påverkan som pandemin har på skolgång och fritidsverksamheter. För att det ska bli tryggt, enkelt och jämlikt för barn att vaccinera sig rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vaccination ska ske på skolan.

Information från skolan

Du och ditt barn kommer att få all information ni behöver från skolan i god tid före vaccinationen. Ni får informationen på det sätt som skolan brukar informera. Vaccinationen är frivillig och kostar ingenting. Vänta på att du får hem information från skolan. Använd inte samtyckesblanketter/hälsodeklarationer för andra åldersgrupper som finns publicerade på 1177.se eller som du använt för exempelvis ett äldre syskon. Dessa blanketter gäller inte för vaccination på skolan.

 

Det här behöver du veta för att vara förberedd:

Information, samtyckesblankett och hälsodeklaration

Ditt barn kommer att få ett informationsblad och en samtyckesblankett med hälsodeklaration från skolan, som ni kan fylla i hemma i lugn och ro. Vänta på att du får informationen från skolan.

Om ni är två vårdnadshavare behöver båda skriva under samtyckesblanketten. Samtycket gäller sedan för båda doserna vid vaccination på skolan. Barnet måste ha fyllt 12 år för att kunna vaccineras. Det beror på att det vaccin som erbjuds är godkänt från 12 år. Barn som inte fyllt 12 år får vänta med vaccinationen.

Ditt barn erbjuds vaccin från Pfizer/BioNTech

För barn mellan 12 – 15 år erbjuds vaccin från Pfizer BioNTech med två doser. Folkhälsomyndigheten rekommenderar det vaccinet eftersom det är det mest studerade vaccinet för barn i åldern 12-15 år. Över 20 miljoner barn i världen har vaccinerats med vaccin som är godkända för barn från 12 år.

Har ditt barn fått en kraftig allergisk reaktion vid tidigare vaccination

De allra flesta barn med lindrigare allergi kan vaccineras på skolan. Barn med kraftig allergi kommer att hänvisas vidare av skolsköterskan till en medicinsk bedömning eller bokning på vaccinationsmottagning, vårdcentral eller specialistmottagning beroende på vad bedömningen blir och vilka förutsättningar som barnet har.

Om du känner till att ditt barn har en svår allergi eller fått en kraftig reaktion vid tidigare vaccination så är det enklast att direkt välja att boka en tid via appen Alltid öppet eller telefonbokningen istället för att vänta på erbjudandet om vaccination vid skolan.

Biverkningar av vaccinet

Det vaccin som erbjuds är säkert men kan ge biverkningar som feber och huvudvärk, dessa biverkningar är lindriga och går i de flesta fall över av sig själv.

Några få barn har fått hjärtmuskelinflammation. Det är mycket ovanligt och går oftast över av sig själv. Men det är bra att känna till och söka vård om barnet får symtom som ont i bröstet, hjärtklappning och andfåddhet inom fyra veckor efter vaccinationen.

Det är vanligare att få hjärtmuskelinflammation efter virusinfektioner, till exempel covid-infektion, än efter en vaccination mot covid-19.
Läs mer om vanliga och sällsynta biverkningar för Pfizer/BioNTechs vaccin på Läkemedelsverkets webbplats. (endast svenska)

Ta reda på fakta och tro inte på rykten

Det är naturligt att ha frågor och känna oro när man ska ta ställning till om ens barn ska vaccineras. En del av det som sägs om vaccinerna kan vara fel och är bara rykten. Det är därför bra att själv ta reda på fakta. Du hittar granskad information om vaccination mot covid-19 här på 1177.se och på folkhalsomyndigheten.se.

Du kan också hitta detaljerad information om vaccinet som ditt barn får på Lakemedelsverkets webbplats. (information på flera språk)

Ingen mognadsbedömning sker i dagsläget

I dagsläget genomförs inga mognadsbedömningar vid länets skolor eller i länet. Det innebär att vårdnadshavares samtycke är det enda alternativ som finns just nu. Om du som vårdnadshavare nekar till att barnet vaccineras, kan barn som fyllt 15 år själva begära en bedömning för att se om de kan ta vaccinet. En sådan mognadsbedömning kommer att kunna genomföras i undantagsfall. När det blir möjligt att genomföra mognadsbedömning kommer information om det att finnas här.

Vaccination på skolan är en engångsinsats

Vaccination på skolan sker som en engångsinsats och inkluderar båda doserna. Ibland genomförs vaccinationen under en dag och ibland under flera dagar beroende på hur stor ditt barns skola är. Om få samtycken lämnats in kan det behövas ytterligare ett vaccinationstillfälle vid vissa skolor. Om barnet inte har lämnat in samtycke eller hälsodeklaration inför det tillfälle då vaccinationen ska genomföras, kan de inte vaccineras mellan vaccinationstillfällena på skolan. Detsamma gäller om barnet är sjukt eller ännu inte fyllt 12 år.

Barn som tagit sin första dos på en vaccinationsmottagning rekommenderas att i första hand boka tid för dos två på samma sätt. Det är också möjligt för barnet att ta andra dosen på skolan om det gått minst fyra veckor sedan första dosen. Då krävs ett nytt undertecknat samtycke och hälsodeklaration. 

Alternativ: boka en tid på vaccinationsmottagning

Det går bra att när som helst boka tid för ditt barn på någon av länets vaccinationsmottagningar. Tänk på att kraven för att vaccinera sig på vaccinationsmottagning skiljer sig från skolan. 
Läs om hur du bokar tid på vaccinationsmottagning

Barn som saknar svenskt personnummer kan i de flesta fall vaccineras på skolan

Om ditt barn saknar svenskt personnummer, har ett reservnummer, samordningsnummer eller har en skyddad identitet kan hen ändå i de flesta fall vaccineras på skolan. I det fall det inte är möjligt hänvisar skolsköterskan barnet vidare till att boka en tid på vårdcentral.

Covidbevis kan tas ut för barn

Även barn kan få covidbevis. När du har loggat in i tjänsten covidbevis.se kan du välja att antingen hämta vaccinationsbevis till dig själv eller att hämta vaccinationsbevis till ditt barn. När du fyller i barnets personnummer så kontrolleras det mot Skatteverket att du är vårdnadshavare för barnet.

Patientlagen finns för dig

När du eller ditt barn är patienter i en vårdsituation, finns Patientlagen. Lagen innehåller bland annat regler om samtycke, delaktighet och barns rätt till information. Här finns också beskrivet om patientsäkerhet, möjlighet att framföra synpunkter och klagomål.
Läs mer om Patientlagen (finns på flera språk)

Mer information

Läs mer om vaccination av barn och unga
Läs frågor och svar om vaccination av barn och unga
Läs mer om vaccination för barn och unga på folkhalsomyndigheten.se

Till toppen av sidan