Om vaccin mot covid-19

Samtyckesblankett inför vaccination av covid-19

Innehållet gäller Stockholms län

Är du född 2005 eller tidigare, behöver du som ännu inte fyllt 18 år en samtyckesblankett som din vårdnadshavare skriver på för att du ska kunna vaccinera dig. Har du två vårdnadshavare behövs bådas underskrift. Har du fyllt 18 år behöver du inget samtycke.

Är du född 2005 men ännu inte fyllt 18 år? Här kan du skriva ut den samtyckesblankett som din vårdnadshavare behöver skriva på för att du ska kunna vaccinera dig. Har du två vårdnadshavare behövs bådas underskrift.

Om du är under 18 år och vill vaccinera dig utan att din vårdnadshavare följer med, behöver vårdnadsgivaren ge sitt samtycke.

1. Skriv ut denna blankett: Samtyckesblankett 210729.pdf

2. Fyll i och be din vårdnadshavare att underteckna blanketten

3. Ta med blanketten till vaccinationen och visa den för personalen.

Till toppen av sidan