Om vaccin mot covid-19

Hur görs en mognadsbedömning?

Innehållet gäller Stockholms län

Fråga

Hur görs en mognadsbedömning?

Svar

Om du är mellan 16 och 18 år och vill vaccinera dig utan att din vårdnadshavare är med behöver hen underteckna en samtyckesblankett.

Om du inte har samtycke från din eller dina vårdnadshavare kommer personalen att behöva göra en bedömning om du är tillräckligt mogen för att fatta ett självständigt beslut om vaccinationen.

Under mognadsbedömningen pratar ni en stund och personalen kontrollerar bland annat vilken förståelse för situationen du har och din nivå av självständighet. Du ska till exempel:

• förstå information som ges
• förstå konsekvenser av vaccinationen
• veta vart du kan vända dig för sjukvårdsrådgivning.

Kom helst till vaccinationen med en underskriven samtyckesblankett eller med en vårdnadshavare som ger samtycke på plats, eftersom en mognadsbedömning innebär att det kan ta lite längre tid för dig att vaccinera dig.

Här kan du skriva ut samtyckesblanketten.

Till toppen av sidan