Om vaccin mot covid-19

Student - kan jag vaccinera mig i Stockholm?

Innehållet gäller Stockholms län

Fråga

Jag börjar studera i Stockholm i höst. Kan jag vaccinera mig här?

Svar

Ja, det går bra. Har du inte vaccinerat dig ännu kan du logga in i appen Alltid öppet och boka tid för dos 1.

Har du tagit din första dos i ett annat län ska du istället ringa telefonbokningen för att boka dos 2. När du ringer ska du berätta när du tog första dosen så att intervallet blir rätt. Berätta också vilket vaccin du fick.

Du kan också gå på valfri drop-in-mottagning och vaccienra dig, både med första och/eller andra dosen. 

Det är viktigt att du tar med dig vaccinationskortet som du fick vid dos 1 till vaccinatören. De får annars inte den informationen eftersom regionerna registrerar vaccinationerna i olika journalsystem.

Om du saknar svenskt personnummer kan du också vaccinera dig vid en vaccinationsbuss. Du hittar platser och öppettider för vaccinationsbussarna här.

Till toppen av sidan