Om vaccin mot covid-19

Fungerar covidvaccinen mot de olika varianterna?

Fråga

Viruset har förändrats och bildat olika varianter. Fungerar covidvaccinen mot varianterna?

Svar

Ja, när du är vaccinerad med två doser skyddar vaccinerna bra mot att bli allvarligt sjuk. Men skyddet från vaccinet minskar med tiden. Därför rekommenderas alla som är över 18 år ytterligare en dos, en påfyllnadsdos. Den kan tas tidigast fem månader efter dos två. Påfyllnadsdosen stärker och förlänger skyddet från vaccinet.

Folkhälsomyndigheten följer noga hur dessa varianter sprids och om skyddet från vaccinen påverkas.

Läs mer: Skyddet efter vaccination

Fortsätt att följa råden och rekommendationerna från myndigheterna, även när du är vaccinerad. Följ råden så länge de gäller.

Till toppen av sidan