Om vaccin mot covid-19

Du som riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19

Innehållet gäller Stockholms län

De allra flesta som är diagnostiserad med någon sjukdom eller tillstånd som gör att man riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19 har blivit kontaktade.

Från och med 10 maj ska du vaccineras på en vaccinationsmottagning. Om du redan fått tid för din andra dos på din vårdcentral kan du behålla den.

Det gäller dig som har diagnostiserats med följande sjukdomar eller tillstånd:

  • Du har en kronisk hjärt- eller kärlsjukdom, även stroke och högt blodtryck.
  • Du har en kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
  • Du har en mycket kraftig övervikt, BMI 40 eller över.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flera funktionsnedsättningar.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling. 
  • Du har Downs syndrom.

Du som är född 1957 eller senare och fått vård på specialistmottagning på sjukhus (du måste ha fyllt 18 år)

Om du under senaste tolv månaderna har fått vård eller behandling vid minst tre tillfällen på någon av sjukhusens specialistmottagningar, ska de ha kontaktat dig med information om hur du bokar tid. Specialistmottagningar har kontaktat sina patienter på olika sätt, till exempel via brev eller telefon. Norrtälje sjukhus skickade sina kallelser via vårdcentralerna. Även du som varit på specialistmottagning färre gånger ska ha blivit kontaktad av din vårdcentral.

Du som är 16-18 år med riskfaktor

Unga som är mellan 16 och 18 år kan ibland rekommenderas vaccin. Rekommendationer för vilka särskilda riskfaktorer som ingår i denna vaccinationsgrupp kommer från Svenska Barnläkarföreningen. De som berörs har kontaktats av Karolinska Universitetssjukhuset för bokning av vaccinationstid. Vaccinationen sker på vaccinationsmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Du som har insatser via LSS 

Du med insatser via LSS har fått brev med instruktioner om hur de går tillväga för att boka. Ring din vårdcentral och uppge att du har insatser via LSS om du inte har fått något brev. Är du inte folkbokförd i Stockholms län får du inget brev. Då kan du istället kontakta din vårdcentral på det sätt som du brukar.

Till toppen av sidan