Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 18

5 maj: Nu kan du som är född 1966 eller tidigare boka tid för vaccination på någon av vaccinationsmottagningarna runt om i länet. Läs mer om hur du bokar här.

BOKA TID FÖR VACCINATION MOT COVID-19 I STOCKHOLMS LÄN

Bokning för dig som tillhör en riskgrupp

Innehållet gäller Stockholms län

Du som riskerar att bli allvarligt sjuk av covid-19 kommer att erbjudas vaccin hos olika vårdgivare beroende på hur gammal du är och vilken vård du tidigare har fått.

Det gäller dig som har diagnostiserats med följande sjukdomar eller tillstånd:

  • Du har en kronisk hjärt- eller kärlsjukdom, även stroke och högt blodtryck.
  • Du har en kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
  • Du har en mycket kraftig övervikt, BMI 40 eller över.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flera funktionsnedsättningar.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling. 
  • Du har Downs syndrom.
Till toppen av sidan