Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 18

5 maj: Nu kan du som är född 1966 eller tidigare boka tid för vaccination på någon av vaccinationsmottagningarna runt om i länet. Läs mer om hur du bokar här.

BOKA TID FÖR VACCINATION MOT COVID-19 I STOCKHOLMS LÄN

Bokning för personer som har svårt att följa rekommendationer

Innehållet gäller Stockholms län

Nu kan alla som har svårt att följa råden för att skydda sig och andra mot covid-19 få vaccin. Vaccinationen är kostnadsfri.

I denna grupp prioriteras personer som har demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning, personer med psykisk sjukdom samt personer som vårdas på rättspsykiatrisk avdelning. Även personer som lever i socialt utsatta situationer som hemlösa, papperslösa, asylsökande, anhöriginvandrarare utan svenskt personnummer, kvotflyktingar, arbetskraftsinvandrare med beviljat tillstånd, interner inom häkte och anstalt samt migranter i förvar.

Var vaccinationen utförs beror på situationen/tillståndet hen befinner sig i. Det kan vara på:

  • vårdcentral
  • sjukhus/vårdavdelning
  • mobila vaccinationsenheter
  • beroendemottagning
  • asylmottagning
  • sprututbytesverksamheter

Om vaccinationen

Vaccination mot covid-19 erbjuds för alla över 18 år och är kostnadsfritt. På sidan Om vaccin mot covid-19 finns mer information om vaccinet och eventuella biverkningar. Där finns även information om vad som gäller i andra regioner än i Region Stockholm, om man väljer annan region högst upp på sidan.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19.

Till toppen av sidan