Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 15

16 april: Nu är det även möjligt för dig som är född 1956 och tidigare att boka vaccination för covid-19. Läs om hur du bokar här.

BOKA TID FÖR VACCINATION MOT COVID-19 I STOCKHOLMS LÄN

Gjort transplantation eller har dialys? Så bokar du

Innehållet gäller Stockholms län

Det är Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus som kallar och vaccinerar huvuddelen av de som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation samt de som genomgår dialys.

Den här sidan gäller Region Stockholm, för information om vaccination i en annan region läs mer på sidan Om vaccin mot covid-19 och välj din region.

Du blir kallad av vården

Huvuddelen av de som genomgår dialys eller har genomgått transplantation, kommer att kontaktas av Karolinska Universitetssjukhuset eller Danderyds sjukhus för vaccination.

Även anhöriga vaccineras

Om du bor med någon kommer hen också få möjlighet att vaccineras. Då sker vaccinationen på Karolinska universitetssjukhuset. Du kommer att få ett brev med information hur din anhörig ska boka sig för vaccination.

Till toppen av sidan