Lämna prov och få provsvar om covid-19

Ska du göra ett gurgeltest för att se om du har covid-19?

Innehållet gäller Stockholms län

Du har fått ett provkit så att du kan lämna ett test för covid-19. Testet kallas gurgeltest eftersom det går till så att du sköljer munnen (gurglar) en vätska som smakar salt. Det är frivilligt att testa sig.

Till elever som fått ett kit med gurgeltest från skolan – läs tillsammans med vårdnadshavare

Varför har du fått provkitet?

Coronasmittan sprids snabbt och ibland blir elever och lärare sjuka. Ett effektivt sätt att stoppa smittans spridning är att ta prov för covid-19 från personer har träffat en smittad person. På så vis kan man snabbt upptäcka de som har covid-19 utan att de själva känner sig sjuka.

Du har fått hem provkitet eftersom en eller flera personer på din skola har fått covid-19. Ofta testas hela klasser eller arbetsgrupper.

Gurgeltestet är en del av en stor pilotstudie där din skola är med. Syftet är att se hur logistiken fungerar när skolan hjälper till att hantera provkiten och att pröva testning av många samtidigt.

Så här gör du

  1. Följ instruktionerna som ligger i påsen med gurgeltestet.
  2. Gå in på www.1177.se och registrera provet.
  3. Gör provet enligt instruktionerna.
  4. Ta med provet tillbaka till skolan nästa vardag. Har du fått hem provkitet en fredag – boka hämtning hemma hos dig på lördagen enligt instruktionen i provkitet.

När kommer provsvaret?

Du får provsvaret inom cirka 24 timmar. Logga in och läs provsvaret här.

I väntan på provsvaret kan du gå i skolan om du känner dig frisk. Men gå inte till fritidsaktiviteter förrän du fått svaret.

Vad händer om det blir ett positivt provsvar?

Om du skulle få ett positivt provsvar, som alltså visar att du har covid-19 kommer du att bli uppringd av regionens smittspårningsteam. De berättar då vilka regler som gäller för att du ska undvika att smitta andra. Att det finns särskilda regler beror på att covid-19 klassas som en samhällsfarlig sjukdom och omfattas av smittskyddslagen.

Mer information om covid-19, provtagning och vaccination

Stort tack på förhand för ditt deltagande,

Maria Rotzén Östlund
Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm i Region Stockholm

Till toppen av sidan