Lämna prov och få provsvar om covid-19

Så blir du ombud för ditt barn

Innehållet gäller Stockholms län

Om ditt barn ska lämna prov för covid-19 i bil på en drive-in-station eller om du ska hämta ett provtagnings-set för ditt barn så måste du vara ombud för barnet - både i Alltid öppet-appen (om du bokar via den) samt på 1177.se.

Gör så här i appen Alltid öppet:

  1. Klicka ”Sök vård för ditt barn” i appen Alltid öppet.
  2. Klicka på knappen ”Sök vård för ditt barn” i appen Alltid öppet för att växla till ombudsläge
  3. Välj knappen ”Provtagning av covid-19” följt av ”Provtagning av covid-19 för barn”.

Obs! När du sedan loggar in på 1177.se måste du ändra till ombudsläge även där.  Det finns alltså ingen koppling mellan inloggningarna i Alltid öppet och på 1177.se.

Gör så här på 1177.se

För att göra ditt barns vårdärenden behöver du logga in. Därefter klickar du på barnets namn under rubriken Agera ombud. Nu kan du göra barnets ärenden.  

 

Till toppen av sidan