Lämna prov och få provsvar om covid-19

Turlista för mobila provtagningsenheter

Innehållet gäller Stockholms län

24 juni: De mobila provtagningsenheterna har nu tagit en paus under sommaren. Kontakta din vårdcentral om du inte har möjlighet att boka test digitalt, via appen Alltid öppet.

(The mobile sampling units have a break during the summer. Contact your health center (vårdcentral) if you do not have the opportunity to book a test digitally, via the app Alltid öppet.)

Till toppen av sidan