LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

PCR-test för dig som är sjuk

Innehållet gäller Stockholms län

Om du har symtom på covid-19 som inte går över på 24 timmar kan du boka ett PCR-test. Patienter, vård- och omsorgspersonal samt de som bor på äldreboenden prioriteras, så boka bara test om du har symtom eller om vården rekommenderar det. Om du behöver vård ska du ringa 1177.

I Region Stockholm har du möjlighet att boka 1 kostnadsfritt hemtest samt 1 kostnadsfritt drive-in-test under en 14-dagarsperiod.

Varje vardag släpps nya bokningsbara tider och om de skulle ta slut stänger bokningen. Då får du pröva att boka nästa dag. Det är viktigt att du stannar hemma om du har symtom även om du inte kunnat beställa ett prov.

Du kan bara boka hemtest via appen Alltid öppet och 1177.se.

Det finns inga möjligheter att boka hemtest eller tid på en drive-in station annat än via appen Alltid öppet och 1177.se.

 • Sjuksköterskorna på 1177 på telefon, supporten för 1177.se eller appen Alltid öppet kan inte hjälpa dig att boka.
 • De mottagningar som utför antikroppstest kan inte utföra PCR-test.

Du kan också boka tid hos en privat vårdgivare, men då är inte testet kostnadsfritt.

Om du har allvarliga symtom, är det viktigt att du kontaktar vården. Ring 1177 så får du råd om hur du bäst får hjälp med dina besvär.

Prioriterad testmöjlighet för vissa yrkesgrupper

Boka via appen Alltid öppet och 1177.se

Ett PCR-prov visar om det finns virus i dina luftvägar och tas när du har hosta, ont i halsen, lukt- och smakbortfall eller något annat symtom som kan stämma med covid-19

Gör så här

 1. Börja med att ladda ner appen ”Alltid öppet” till din telefon eller surfplatta från Appstore eller Google Play. Du behöver mobilt BankID.
 2. I appen klickar du på ”Provtagning för covid-19”.
 3. Du får nu svara på några frågor och får en kod/beställningsnyckel. Spara koden.

Klicka på länken nedan och välj antingen:

 • Drive-in-test för dig som är sjuk.
 • Hemtest för dig som är sjuk. OBS! Gäller för alla över 13 år och det krävs vägförbindelse.


 

För att undvika smitta är det viktigt att du som har tecken på covid-19 inte möter andra. Därför erbjuder vi provtagning på olika platser där det går att hålla avstånd.

Kostnadsfria test

All provtagning som sker i Region Stockholms regi och som bokas via appen Alltid Öppet och 1177.se är kostnadsfri.

På tillfälligt besök i Stockholm?

För att använda de digitala tjänsterna behöver du vara folkbokförd i Region Stockholm. Är du på tillfälligt besök, turist eller arbetar i regionen kan du kontakta valfri vårdcentral. Du behöver alltså inte vara listad på vårdcentralen ifråga.

Om du nyligen har varit i Storbritannien eller Sydafrika

Har du rest från Storbritannien eller Sydafrika till Sverige den 12 december eller senare ska du stanna hemma medan du väntar på att få/kunna provta dig för covid-19 och tills du har fått provsvaret. Du rekommenderas att ta ett första prov direkt efter resan samt på den femte dagen efter det att du kommit till Sverige från Storbritannien eller Sydafrika.

Läs mer om provtagning och hur du bokar test om du nyligen kommit till Sverige från Storbritannien eller Sydafrika. 

Vad gäller för barn?

Barn som är över sex år kan lämna prov. Yngre barn behöver oftast inte lämna prov.

Barn 6-12 år

Det finns tre sätt att boka provtagning för ditt barn som är mellan 6 och 12 år.

 1. För dig som har bil: boka tid på en drive-in-station via Alltid Öppet-appen och 1177.se.
 2. Boka tid och hämta upp ett provtagnings-set på ett laboratorium via Alltid Öppet-appen och 1177.se. Åk sen hem och ta provet på ditt barn och lämna därefter in provet på laboratoriet. Den som hämtar testet måste vara frisk. Sjuka barn kan inte följa med. 
 3. Kontakta vårdcentralen och boka provtagning om ditt barn behöver en medicinsk bedömning.

I alternativ 1 och 2 behöver du vara ombud för ditt barn, både i Alltid öppet-appen och på 1177.se. Det är också du som tar provet på ditt barn.

Så här blir du ombud för ditt barn

Om du vill provta ditt barn i bil på en drivein-station eller hämta ett provtagnings-set för ditt barn så måste du vara ombud för ditt barn - både i Alltid öppet-appen (om du bokar via den) samt på 1177.se.

Gör så här för att bli ombud i Alltid öppet:

 1. Klicka ”Sök vård för ditt barn” i appen Alltid öppet.
 2. Klicka på knappen ”Sök vård för ditt barn” i appen Alltid öppet för att växla till ombudsläge
 3. Välj knappen ”Provtagning av covid-19” följt av ”Provtagning av covid-19 för barn”.

Obs! När du sedan loggar in på 1177.se måste du ändra till ombudsläge även där. Läs om hur det går till här. Det finns alltså ingen koppling mellan inloggningarna i Alltid öppet och på 1177.se.

Barn över 13 år

Är barnet 13 år eller äldre behöver hen skaffa ett eget mobilt BankId (mobilt SäkerhetsId, som många banker erbjuder, räcker inte) och kan då antingen boka ett hemtest eller boka egenprovtagning vid drivein-station. Ni kan också kontakta er vårdcentral och höra om barnet kan bli provtaget genom dem.

Till dig som inte har mobilt BankID

Om du saknar mobilt BankId, inte har något personnummer eller har skyddat id kan du kontakta din vårdcentral så hjälper de dig vidare.

Hur går provtagningen till?

 • du bokar tid till en mobil provtagningsstation och åker dit med bil, får ett provtagningspaket och tar provet på dig själv när du sitter i bilen.
 • du får ett provtagningspaket hemskickat, provtar dig själv och sedan hämtas provet upp. Du får instruktioner om hur detta går till.

Två olika sätt att provta sig på
Under en period kommer det att finnas två olika sätt att provta sig på. Det är därför viktigt att du läser instruktionen noga som följer med ditt provtagnings-set:

 1. Provet tas i näsa, svalg och i saliv som du samlat i en kopp, med en pinne som är gjord för att fånga virus och bakterier.
  Instruktion om hur du tar ett näsa,- svalg,- och salivprov (pdf)
 2. Provet tas i näsa, svalg och i saliv som du samlat i en kopp, med en pinne som är gjord för att fånga virus och bakterier. I detta provtagnings-set finns också en behållare med koksaltlösning som ska tömmas i provröret när provet tagits i näsa, svalg och saliv.
  Instruktion om hur du tar ett näsa,- svalg,- och salivprov med koksaltlösning (pdf)

Film om prov i näsa, svalg och saliv

Hur får jag provsvaret?

Svaret på hemtest och drive-in-test kommer oftast inom 2-3 dagar, men det kan ta längre tid beroende på mängden prover som tas inom vården. Under den tiden ska du stanna hemma och följa råden för att skydda andra från att bli smittade.

Läs mer om vad provsvaret betyder och vad du kan göra om ditt provsvar är försenat.

Frågor och svar

Supportvägar

För allmänna frågor om covid-19, ring 11313

För sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården, ring 1177. Observera att sjuksköterskorna som svarar på 1177 inte kan hjälpa dig med frågor om din egen provhantering. Vare sig tekniska frågor eller frågor om bokning, remisser, provsvar, eller att hjälpa dig att läsa upp din journal.

Till toppen av sidan