Vad innebär mitt provsvar?

Frågor och svar om smittspårning

Innehållet gäller Stockholms län

Här har vi samlat frågor och svar om hur smittspårning sker i samband med covid-19.

Måste jag kontakta dem jag kan ha smittat?

Enligt smittskyddslagen måste invånare medverka i smittspårning vid samhällsfarliga sjukdomar. Covid-19 är en samhällsfarlig sjukdom.

Om du har fått ett besked om att du har covid-19 ska du själv så snart som möjligt informera personer som du har haft en nära kontakt med under din smittsamma period om att de kan ha smittats. Det är personer som befunnit sig inom 2 meters avstånd från dig under minst 15 minuter under din smittsamma period. De du bor ihop med räknas alltid som nära kontakter. Detta är det snabbaste sättet att bryta smittkedjor.

Om du behöver hjälp, eller om det är några personer som du är obekväma att kontakta, kan du få hjälp av smittspårningssupporten Region Stockholm. Du kontaktar dem i appen Alltid öppet.

Varför ska jag kontakta dem jag kan ha smittat, vad är syftet?

Smittspårning görs för att snabbt bryta smittkedjor och därmed minska smittspridningen.

Om personerna du kan ha smittat är extra uppmärksamma på att de kan vara smittade av covid-19 och undviker att träffa personer på nära håll under 14 dagar från det datum då de kan ha blivit smittade, minskar risken för att de ska smitta någon annan person ifall de själva blir sjuka. På så sätts bryts smittkedjan.

Om de får symtom på covid-19 ska de isolera sig och provta sig för att få veta om de har covid-19. I väntan på provsvar ska de isolera sig.

Vilka ska jag kontakta? Var drar jag gränsen?

Du ska kontakta personer som du har haft en nära kontakt med. Personer som befunnit sig inom 2 meters avstånd från dig under minst 15 minuter under din smittsamma period, även om ni varit utomhus. Personer du bor ihop med räknas alltid som nära kontakter.

Det kan till exempel vara

  • personer som du bor eller har bott med
  • vänner du umgåtts nära med, även utomhus eller på restaurang
  • arbetskamrater, studiekamrater, lagmedlemmar
  • om du besökt vården kan medpatienter eller vårdpersonal blivit smittade.

Din smittsamma period är från 48 timmar innan du fick dina första symtom och under hela tiden du har haft symtom. Även om symtomen försvann fort räknas du som smittsam från 48 timmar innan första symtomen kom, till 7 dagar efter första symtom.

Vilka kontakter kan uteslutas?

De som inte går att identifiera eller kontakta, exempelvis:

  • Inom kollektivtrafiken (undantaget om du rest på bokad plats, se nedan)
  • I affärer
  • Utomhus, t.ex. passerat på gatan, i parker eller på en badstrand
  • Personer som inte tillhör samma sällskap som du, till exempel på restaurang eller andra offentliga sammanhang

Jag har rest med platsbokad biljett på tåg, flyg eller buss. Bör jag försöka hitta medresenärer?

Kontakta Region Stockholms smittspårningssupport genom att skriva din fråga i appen Alltid öppet. De kan hjälpa dig vidare.

Hur ska jag kontakta dem jag tror jag kan ha smittat?

Du ska kontakta dem du tror att du kan ha smittat så snart som möjligt. Du väljer själv om du ringer till dem eller skriver ett sms, mejl eller annan digital kontaktväg.

Vad ska jag säga/skriva till dem jag kontaktar?

Informera dem att de kan ha blivit utsatta för smitta och att de bör träffa så få personer som möjligt under 14 dagar från det att ni träffades. De kan gå till arbetet om de inte har möjlighet att arbeta hemifrån och ska gå till skolan eller förskola så länge de inte har några symtom. Om de får symtom inom 14 dagar från att ni träffades ska de isolera sig och provtas. Be dem läsa informationen på 1177.se

Förslag på hur du kan skriva:

Hej! Jag har precis fått reda på att jag har covid-19. Som en del i smittspårningen kontaktar jag dig. Eftersom vi nyligen träffats är det möjligt att du utsatts för smitta och enligt rekommendation från Smittskydd Stockholm behöver du därför läsa följande information på 1177.se/stockholm. Det är också viktigt att du testar dig om du har eller skulle få några symtom.

Någon jag kan ha smittat har redan haft covid-19. Ska jag kontakta denne i alla fall?

Du bör informera personen ändå, det kan vara svårt för dig att veta vilken typ av test personen tagit.

Om personen tidigare har haft konstaterad covid-19-infektion med ett positivt PCR-prov eller påvisade antikroppar analyserade på laboratorium så kan hen leva som vanligt och behöver ej provtas. Däremot ska hen ändå stanna hemma om hen blir sjuk.

Kan jag få hjälp med smittspårning, att kontakta dem jag kan ha smittat?

I första hand bör du själv som är smittad kontakta dem du tror att du kan ha smittat. Om du inte har möjlighet att kontakta dem kan smittspårningsteamet hjälpa dig.

För att smittspårningsteamet ska kunna hjälpa dig behöver du ge dem uppgifter om de personer du tror att du kan ha smittat, deras namn, telefonnummer och datum för när du kan ha smittat dem.

Berättar ni vem som kan ha smittat dem om ni hjälper till med smittspårning?

Nej. Region Stockholms smittspårningsteam säger aldrig vem som har uppgett deras namn.

Jag vill inte berätta för min chef/arbetskamrater/skola/vänner. Hur gör jag?

Om du önskar sekretess och inte själv vill berätta för personer att du kan ha smittat dem kan Region Stockholms smittspårningsteam hjälpa dig. Kontakta dem i appen Alltid öppet.

För att smittspårningsteamet ska kunna hjälpa dig behöver du ge dem uppgifter om de personer du tror att du kan ha smittat, deras: namn, telefonnummer och datum för när du kan ha smittat dem.

Behöver jag provta mig igen när jag blivit frisk för att vara säker på att jag inte smittar?

Nej. Provet kan vara positivt en längre period, även när du är smittfri.

Hur lång tid tar det från att jag blir smittad tills att jag blir sjuk?

Det kan ta 2-14 dagar från att du smittats tills du blir sjuk. Det vanligaste är att det tar 5-6 dagar.

Vad menas med symtomdebut?

Symtomdebut är när man först fick symtom, det vill säga började känna sig sjuk.

Till toppen av sidan