Vad innebär mitt provsvar?

Positivt provsvar för covid-19?

Innehållet gäller Stockholms län

När ditt provsvar visar att du har en pågående infektion orsakad av covid-19 är det viktigt att du stannar hemma för att inte smitta andra. Du måste också följa smittskyddslagen. Här berättar vi hur du ska göra.

När ditt provsvar visar att du har en pågående infektion orsakad av covid-19 ska du vara hemma i minst fem dagar från att du fick symtom, samt tills du varit feberfri under två dygn och känner dig allmänt bättre. Om du inte har haft några symtom ska du vara hemma fem dygn från det att du tog provet. Då bedöms du inte längre vara smittsam.

Under denna tidsperiod ska du:

  • inte gå till arbete eller skola
  • undvika att träffa andra personer än dem du bor med
  • inte handla i butiker, på apotek eller resa med allmänna transportmedel
  • följa särskilda hygienrutiner: vara noggrann med att tvätta händerna ofta, använda egen handduk och hosta i armvecket eller i näsduk. 
  • informera om att du är smittad om du söker vård.
  • ta del av de förhållningsregler du måste följa enligt smittskyddslagen

OBS! Särskilda rutiner gäller för dig som arbetar i vård och omsorg, se mer information och förhållningsregler i smittskyddsbladet.

Det finns ingen anledning att ta nytt prov för att se om du är smittfri eller av annat skäl. Provet kan vara positivt under lång tid efter det att du fått infektionen utan att du för den skull bedöms vara smittsam.

Har du tagit ett antigentest som var positivt, men inte tagit PCR-test, läs även här.

Råd om vad du kan göra själv när du har covid-19 

Detta ska du göra omgående

Om du har en pågående infektion med covid-19 ska du enligt smittskyddslagen dessutom medverka i smittspårning. Den viktigaste delen är att informera de personer du kan ha smittat.  Du behöver därför omgående:

1. Tänka igenom vilka personer du har varit i nära kontakt med under den period du hittills har varit smittsam, det vill säga från och med 48 timmar innan du först kände dig sjuk och fick symtom på covid-19 till och med nu. Om du inte har haft några symtom räknas från den dagen du tog prov. Det gäller

  • de personer du bor med och de som varit på besök hos dig eller som du besökt under den aktuella tiden.
  • vänner som du umgåtts nära med på andra platser och arbetskamrater som du varit nära
  • vårdpersonal – om du sökt vård och de inte redan känner till din covid-19-infektion.

Med nära kontakt menas en person som du träffat under minst 15 minuter inom 2 meters avstånd, detta gäller även utomhus. Personer du bor ihop med räknas alltid som nära kontakter. OBS!

2. Ringa, sms:a eller mejla dem du varit i nära kontakt med och informera dem om att de kan ha blivit utsatta för smitta. Se förslag på vad du kan skriva längre ner.

3. Be dem läsa följande information: Information till dig som haft kontakt med någon som har covid-19.

4. Meddela att de bör lämna prov om de får symtom, det gäller även barn som går i förskoleklass eller grundskola. Informera dem om att de bör träffa så få personer som möjligt tills 7 dagar gått från att ni träffades och att de bör arbeta eller studera hemifrån om de har möjlighet. Om de får symtom ska de stanna hemma.

5. Om någon du bor med arbetar, går i förskola, skola eller studerar på högskola/universitet ska den personen stanna hemma från arbete och/eller skola under minst 5 dagar. Det gäller alla, även barn, men vissa undantag finns, t ex för den som vaccinerats med tre doser. Se Information till dig som haft kontakt med någon som har covid-19.

Om den du bor med har frågor – kontakta Smittspårningsteamet via Alltid öppet om provtagningen bokats via 1177.se med en kod från appen Alltid öppet. Öppna appen Alltid öppet, välj Smittspårning av covid-19, klicka dig vidare till där du kan välja ”Jag vill komma i kontakt med smittspårningsteamet”. Om provtagningen har skett på vårdcentral, sjukhus eller hos/via annan fysisk eller digital vårdgivare ska man kontakta den vårdgivaren. 

6. Om du på din arbetsplats eller inom annan verksamhet, till exempel skola, träning eller annan fritidsverksamhet, träffat personer som du kan ha utsatt för smitta, men som du av olika anledningar inte själv kan eller bör informera, kan du ta hjälp av chef/arbetsledare, lagledare, rektor eller motsvarande. Hen kan då hjälpa till med smittspårningen genom att förmedla information vidare. Be att hen tar del av följande information.

7. Om du provtagits via 1177.se med en kod från appen Alltid Öppet: bekräfta att du genomfört steg 1-6 ovan i appen Alltid Öppet, gå in på ”smittspårning av Covid 19”. Där kan du också få mer information om smittspårning.

Om du har frågor eller behöver hjälp med smittspårning kontakta Smittspårningsteamet via Alltid Öppet. Öppna appen Alltid Öppet, välj Smittspårning av covid-19, klicka dig vidare till där du kan välja ”Jag vill komma i kontakt med smittspårningsteamet".

Du kan under den närmsta tiden bli uppringd av personal inom Region Stockholm som arbetar med smittspårning av covid-19.

Förslag på hur du kan skriva

Hej! Jag har precis fått reda på att jag har covid-19. Som en del i smittspårningen kontaktar jag dig. Eftersom vi nyligen träffats är det möjligt att du utsatts för smitta och enligt rekommendation från Smittskydd Stockholm behöver du därför läsa informationen på följande sida: 1177.se/Stockholm/info-covid-kontakt. Du kan också behöva testa dig.

Till toppen av sidan