Vad innebär mitt provsvar?

Positivt provsvar för covid-19 i Stockholms län?

Innehållet gäller Stockholms län

Om du tillhör en grupp som rekommenderas att ta ett PCR-test vid symtom och svaret på PCR-testet visar att du har en pågående infektion orsakad av covid-19, är det viktigt att du stannar hemma för att inte smitta andra. Du måste också följa smittskyddslagen.

När provsvaret på ett PCR-test visar att du har en pågående infektion orsakad av covid-19 bör du vara hemma i minst fem dagar från att du fick symtom, samt tills du varit feberfri under minst ett dygn och känner dig allmänt bättre. Om du inte har haft några symtom bör du vara hemma fem dygn från det att du tog provet. Då bedöms du inte längre vara smittsam.

Under denna tidsperiod bör du:

  • inte gå till arbete eller skola
  • undvika att träffa andra personer än dem du bor med
  • inte handla i butiker, på apotek eller resa med allmänna transportmedel
  • informera om att du är smittad om du söker vård.
  • ta del av informationen i smittskyddsbladet.

Det finns ingen anledning att ta nytt prov för att se om du är smittfri eller av annat skäl. Provet kan vara positivt under lång tid efter det att du fått infektionen utan att du för den skull bedöms vara smittsam.

Gäller samma sak om jag tagit ett självtest?

Råden på denna sida gäller för dig som tagit ett PCR-test. Om du tagit ett antigentest som blivit positivt - läs här. Om du arbetar inom vård eller äldreomsorg rekommenderas alltid PCR-test vid symtom som kan bero på covid-19.

Detta ska du göra omgående

Om du har en pågående infektion med covid-19 ska du enligt smittskyddslagen dessutom medverka i smittspårning. Följande gäller:

1. Om du haft kontakt med vården under smittsam period behöver du informera den mottagningen/enheten om att du har covid-19. Den smittsamma perioden räknas 48 timmar innan du först kände dig sjuk och fick symtom på covid-19 till och med nu. Om du inte har haft några symtom räknas från den dagen du tog prov.

Detta gäller även om du har hemtjänst eller annan omsorg, meddela då din omsorgsgivare.

2. Om du arbetar inom vård eller omsorg och varit på arbetet under smittsam period behöver du informera din chef om att du har covid-19.

3. Informera gärna dem du bor med om att du har covid-19. De behöver inte stanna hemma om de inte har några symtom. Om de vill ha mer information kan de läsa följande information.

4. Om du vill kan du också informera andra personer du träffat under tiden du varit smittsam. Vill de ha mer information kan de läsa här.

5. Om du provtagits via 1177.se med en kod från appen Alltid Öppet: bekräfta att du genomfört steg 1-4 ovan i appen Alltid Öppet, gå in på ”smittspårning av Covid 19”.

Om du har frågor eller behöver hjälp med smittspårning kontakta Smittspårningsteamet via Alltid Öppet. Öppna appen Alltid Öppet, välj Smittspårning av covid-19, klicka dig vidare till där du kan välja ”Jag vill komma i kontakt med smittspårningsteamet".

Du kan under den närmsta tiden bli uppringd av personal inom Region Stockholm som arbetar med smittspårning av covid-19.

Råd om vad du kan göra själv när du har covid-19 

Ska jag ta ett nytt test vid förkylning om jag redan har haft konstaterad covid-19?

Om du inom de senaste tre månaderna haft covid-19, behöver du inte ta nytt prov vid förkylningssymtom. Blir du så pass sjuk att du behöver söka vård så gör läkaren en medicinsk bedömning av om du behöver lämna ett nytt prov.

Stanna däremot hemma vid nytillkomna förkylningssymtom/luftvägssymtom. Du kan gå tillbaka till skola, jobb eller annan verksamhet när du känner dig frisk, även om du fortfarande har vissa luftvägssymtom. Om du har haft feber bör du ha varit feberfri i minst ett dygn innan du går tillbaka till skola eller jobb.

Information på flera språk

Patientinformation (smittskyddsblad till patienter med förhållningsregler) finns även översatt till andra språk. Du kan välja tio olika språk när du klickar på den gröna knappen som det står "svenska" på, i det övre högra hörnet på sidan som vi länkar till.

Mer information

Om du vill diskutera ditt provsvar kan du ringa till eller chatta med din vårdcentral. Blir du sämre i din sjukdom ska du kontakta 1177 på telefon. Vid livshotande tillstånd ring 112.

 

Till toppen av sidan