VAD INNEBÄR MITT PROVSVAR?

Positivt provsvar för covid-19?

Innehållet gäller Stockholms län

När ditt provsvar visar att du har en pågående infektion orsakad av covid-19 är det viktigt att du stannar hemma för att inte smitta andra. Du måste också följa smittskyddslagen. Här berättar vi hur du ska göra.

När ditt provsvar visar att du har en pågående infektion orsakad av covid-19 ska du vara hemma i minst sju dagar från att du fick symtom, samt tills du varit feberfri under två dygn och känner dig allmänt bättre. Då bedöms du inte längre vara smittsam.

Det finns ingen anledning att ta nytt prov för att se om du är smittfri eller av annat skäl. Provet kan vara positivt lång tid utan att du för den skull bedöms vara smittsam.

Under denna tidsperiod ska du:

 • inte gå till arbete eller skola
 • undvika att träffa andra personer än dem du bor med
 • inte handla i butiker, på apotek eller resa med allmänna transportmedel
 • följa särskilda hygienrutiner: vara noggrann med att tvätta händerna ofta, använda egen handduk och hosta i armvecket eller i näsduk. 
 • informera om att du är smittad om du söker vård.
 • ta del av de förhållningsregler du måste följa enligt smittskyddslagen

Detta ska du göra omgående

Om du har en pågående infektion med covid-19 ska du enligt smittskyddslagen dessutom medverka i smittspårning. Den viktigaste delen är att informera de personer du kan ha smittat.  Du behöver därför omgående:

1. Tänka igenom vilka personer du har varit i nära kontakt med under den period du hittills har varit smittsam, det vill säga från och med 24 timmar innan du först kände dig sjuk och fick symtom på covid-19 till och med nu. Det gäller

 • de personer du bor med och de som varit på besök hos dig eller som du besökt under den aktuella tiden.
 • vänner som du umgåtts nära med på andra platser och arbetskamrater som du varit nära
 • vårdpersonal – om du sökt vård och de inte redan känner till din covid-19-infektion.

Med nära kontakt menas en person som du träffat under minst 15 minuter inom 2 meters avstånd, detta gäller även utomhus. Personer du bor ihop med räknas alltid som nära kontakter. OBS!

2. Ringa, sms:a eller mejla dem du varit i nära kontakt med och informera dem om att de kan ha blivit utsatta för smitta. Se förslag på vad du kan skriva längre ner.

3. Be dem läsa följande information: Information till dig som haft kontakt med någon som har covid-19.

4. Meddela att de bör testas om de får symtom inom 14 dagar från att ni träffades och informera dem om att de bör träffa så få personer som möjligt under denna period. 

5. Om någon du bor med arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola/universitet ska den personen alltid arbeta eller studera hemifrån under minst 7 dagar. Barn ska också stanna hemma från förskola/skola under 7 dagar. Se Information till dig som haft kontakt med någon som har covid-19. Om den du bor med har frågor – kontakta Smittspårningsteamet via Alltid öppet om provtagningen bokats via 1177.se med en kod från appen Alltid öppet. Öppna appen Alltid öppet, välj Smittspårning av covid-19, klicka dig vidare till där du kan välja ”Jag vill komma i kontakt med smittspårningsteamet”. Om provtagningen har skett på vårdcentral, sjukhus eller hos/via annan fysisk eller digital vårdgivare ska man kontakta den vårdgivaren. 

6. Om du på din arbetsplats eller inom annan verksamhet, till exempel skola, träning eller annan fritidsverksamhet, träffat personer som du kan ha utsatt för smitta, men som du av olika anledningar inte själv kan eller bör informera, kan du ta hjälp av chef/arbetsledare, lagledare, rektor eller motsvarande. Hen kan då hjälpa till med smittspårningen genom att förmedla information vidare. Be att hen tar del av följande information.

7. Om du provtagits via 1177.se med en kod från appen Alltid Öppet: bekräfta att du genomfört steg 1-6 ovan i appen Alltid Öppet, gå in på ”smittspårning av Covid 19”. Där kan du också få mer information om smittspårning.
Om du har frågor eller behöver hjälp med smittspårning kontakta Smittspårningsteamet via Alltid Öppet. Öppna appen Alltid Öppet, välj Smittspårning av covid-19, klicka dig vidare till där du kan välja ”Jag vill komma i kontakt med smittspårningsteamet".

Du kan under den närmsta tiden bli uppringd av personal inom Region Stockholm som arbetar med smittspårning av covid-19.

Förslag på hur du kan skriva

Hej! Jag har precis fått reda på att jag har covid-19. Som en del i smittspårningen kontaktar jag dig. Eftersom vi nyligen träffats är det möjligt att du utsatts för smitta och enligt rekommendation från Smittskydd Stockholm behöver du därför läsa följande information på 1177.se/stockholm. Det är också viktigt att du testar dig om du har eller skulle få några symtom.

Jag vill inte berätta för min chef/arbetskamrater/skola/vänner. Hur gör jag?

Om du önskar sekretess och inte själv vill berätta för personer att du kan ha smittat dem kan Region Stockholms smittspårningsteam hjälpa dig. Kontakta dem i appen Alltid öppet. Detta gäller dig som tagit prov via 1177 med en kod från appen Alltid öppet. Har du i stället tagit prov på vårdcentral, sjukhus eller hos annan digital vårdgivare ska du vända dig till den vårdgivaren där du tog prov.

För att smittspårningsteamet/smittspåraren ska kunna hjälpa dig, behöver du ge dem följande uppgifter om de personer du tror att du kan ha smittat:

 • deras namn
 • deras telefonnummer
 • datum för när du kan ha smittat dem

Ska jag ta ett nytt test vid förkylning om jag redan har haft konstaterad covid-19?

Om du inom de senaste sex månaderna haft covid-19, behöver du inte ta nytt prov vid förkylningssymtom. Du vet om du har haft covid-19 om du tagit prov för pågående infektion (pcr) eller att du efter tillfrisknandet testat dig för antikroppar. 

Däremot ska du stanna hemma så länge du är sjuk. Blir du så pass sjuk att du behöver söka vård så gör läkaren en medicinsk bedömning av om du behöver lämna ett nytt prov.

Till dig som nyligen varit utomlands

Om du har varit utomlands inom två veckor före det du insjuknade med covid-19 och har beställt prov via 1177 med en kod från appen Alltid öppet behöver du meddela smittspårningsenheten om att du kan ha blivit smittad utomlands.

Ta kontakt med Smittspårningsenheten på följande vis (om du inte blivit uppringd av smittspårare och redan berättat att du kan ha smittats utomlands):

 1. Öppna appen Alltid öppet och välj "Smittspårning av Covid-19".
 2. Välj "Jag vill komma i kontakt med smittspårningsteamet".
 3. Skriv ditt meddelande och skicka in det.

Om du tog prov hos/via annan vårdgivare behöver du meddela den vårdgivaren.

Information på flera språk

Patientinformation (smittskyddsblad till patienter med förhållningsregler) finns även översatt till andra språk. Du kan välja tio olika språk när du klickar på den gröna knappen som det står "svenska" på, i det övre högra hörnet på sidan som vi länkar till.

Mer information

Om du vill diskutera ditt provsvar kan du ringa till eller chatta med din vårdcentral. Blir du sämre i din sjukdom ska du kontakta 1177 Vårdguiden på telefon. Vid livshotande tillstånd ring 112.

 

Till toppen av sidan