Vad innebär mitt provsvar?

Provsvaret visar att jag har antikroppar

Innehållet gäller Stockholms län

Provresultatet visar att du har antikroppar mot covid-19. Vad ska du tänka på nu?

Ett antikroppstest, också kallat serologiskt test, mäter om det finns antikroppar mot virus i ditt blod. Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 heter SARS-CoV-2. Eftersom ditt provsvar visar att du har antikroppar mot SARS-CoV-2 är det tecken på att du varit sjuk i covid-19.

Antikroppar innebär att du sannolikt har ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Eftersom sjukdomen är ny saknas information om hur länge skyddet kan kvarstå. Enligt Folkhälsomyndigheten har man helt eller delvis skydd mot ny infektion av covid-19 i upp till ett halvår efter genomgången infektion.

Inte längre möjligt att beställa själv

I Stockholms län är det inte längre möjligt att själv beställa ett antikroppstest, det är din läkare som avgör om du behöver ett antikroppstest av medicinska skäl.

Kan jag nu träffa andra som inte har antikroppar?

Genomgången infektion innebär att du löper mindre risk att bli sjuk igen. Du har sannolikt också mindre risk att föra smittan vidare. Detta gäller 6 månader efter infektionen, men individuella variationer förekommer.

Du ska dock fortsatt följa Folkhälsomyndighetens råd om att hålla avstånd, vara noga med handhygienen och stanna hemma om du är sjuk. Det gäller även dig som tillhör en riskgrupp eller är 70 år eller äldre.

I Sverige finns också nationella allmänna råd och rekommendationer som gäller alla invånare, oavsett om man har haft covid-19 eller inte.

Kan jag leva som vanligt igen om jag har antikroppar?

Nej, du behöver alltid göra en egen bedömning utifrån den enskilda situationen samt fortsätta följa rekommendationerna för att minska smittspridning i samhället:

  • Om du blir sjuk/förkyld: stanna hemma så länge du har symtom. Har du haft covid-19 de senaste 6 månaderna och får lindriga symtom som du inte behöver söka vård för behöver du inte stanna hemma två dagar extra eller ta något prov för pågående infektion (PCR-prov).
  • Tvätta händerna regelbundet. När man tar i saker kan virus fastna på händerna. Handsprit är ett alternativ.
  • Hålla avstånd till personer utanför ditt hushåll.
  • På arbetsplatsen gäller samma rutiner för dig som för kollegerna utan antikroppar. Arbeta hemma om du kan. Arbetar du inom vård och omsorg ska du till exempel fortsätta med basala hygienrutiner och att använda rekommenderad personlig skyddsutrustning.

Gäller detta svar alla antikroppstester?

Ett antikroppstest behöver ha en mycket hög prestanda för att ge ett tillförlitligt resultat. Råden på denna sida är för dig som har testats positivt för antikroppar med ett test som uppfyller Folkhälsomyndighetens krav på prestanda, vilket de tester gör som är bokade genom 1177.se.

Här kan du läsa fler frågor och svar kring vad du ska tänka på om du har ett positivt antikroppstest.

Till toppen av sidan