Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 18

5 maj: Nu kan du som är född 1966 eller tidigare boka tid för vaccination på någon av vaccinationsmottagningarna runt om i länet. Läs mer om hur du bokar här.

VAD INNEBÄR MITT PROVSVAR?

Negativt provsvar för covid-19?

Innehållet gäller Stockholms län

Ditt provsvar visar att du inte har covid-19, vad ska du tänka på nu?

Ditt provsvar visar att du inte har covid-19. Det innebär att du kan gå tillbaka till skola eller jobb när symtomen försvunnit och du är fullt frisk. Därefter ska du fortsätta att följa myndigheternas råd.

Det finns en liten risk att analyssvaret är falskt negativt, det vill säga att du trots allt har covid-19. Det är därför extra viktigt att du inte går till arbetet förrän du är helt frisk.

Till toppen av sidan