Vad innebär mitt provsvar?

Negativt provsvar för covid-19?

Innehållet gäller Stockholms län

Ditt provsvar visar att du inte har covid-19, vad ska du tänka på nu?

Ditt provsvar visar att du inte har covid-19. Det innebär att du kan gå tillbaka till skola eller jobb när symtomen försvunnit och du är fullt frisk. Därefter ska du fortsätta att följa myndigheternas råd.

Det finns en liten risk att analyssvaret är falskt negativt, det vill säga att du trots allt har covid-19. Det är därför viktigt att du inte går till arbetet förrän du är frisk. Om du har symtom mer än sju dagar kan du gå tillbaka till arbete eller skola trots lindriga restsymtom, som hosta eller snuva, om du mår bättre och är feberfri.

Till toppen av sidan